"Z oddaniem służyli Rzeczypospolitej". Pożegnano gen. Kopańskiego i ppłk. Eichlera oraz ich małżonki

2023-12-06, 16:43

"Z oddaniem służyli Rzeczypospolitej". Pożegnano gen. Kopańskiego i ppłk. Eichlera oraz ich małżonki
W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyły się uroczystości pogrzebowe doczesnych szczątków generała Stanisława Kopańskiego wraz z małżonką Janiną Kopańską oraz podpułkownika Stefana Eichlera wraz z małżonką Felicją Eichler. Foto: FB/Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" im. Jana Olszewskiego

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach z wojskowymi honorami pożegnano bohatera spod Tobruku generała Stanisława Kopańskiego oraz legionistę, żołnierza Armii Andersa i ministra w rządzie londyńskim podpułkownika Stefana Eichlera. Prochy oficerów, zmarłych w latach 70. i 80., a także ich małżonek - Janiny Kopańskiej i Felicji Eichler - sprowadzono do kraju z Wielkiej Brytanii. Uroczystości rozpoczęła msza święta pogrzebowa w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

W liście odczytanym przez swojego doradcę Tadeusza Deszkiewicza prezydent Andrzej Duda podkreślił, że żegnani dziś oficerowie stanowią wzór żarliwego patriotyzmu i honoru polskiego munduru. "Z oddaniem służyli Rzeczypospolitej. Mężnie walczyli w obronie niepodległości Polski, a potem w alianckich szeregach na frontach II wojnie światowej niezłomnie kierowali się dewizą - za wolność waszą i naszą" - napisał prezydent.

Posłuchaj

Tadeusz Deszkiewicz: z oddaniem służyli Rzeczypospolitej (IAR) 0:14
+
Dodaj do playlisty

Gen. Kopański jednym z ważniejszych polskich dowódców 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk zaznaczył, że generał Stanisław Kopański zapisał się w historii jako jeden z ważniejszych polskich dowódców okresu II wojny światowej. - Dowodził Samodzielną Brygadą Strzelców Karpackich w bojach o Tobruk, ale potem też - po śmierci generała Sikorskiego - pełnił funkcję Szefa Sztabu Naczelnego Wodza przy generale Sosnkowskim. Działo się to wówczas, gdy Polacy odnosili największe triumfy w czasie II wojny światowej. Generał Kopański był Szefem Sztabu Naczelnego Wodza wtedy, gdy zdobywaliśmy Monte Cassino, kiedy wyzwalana była Ankona, kiedy zdobywaliśmy Bolonię, kiedy 1. Dywizja generała Maczka wyzwalała Francję, Belgię i Holandię - przypomniał minister Jan Józef Kasprzyk.

Posłuchaj

Jan Józef Kasprzyk: dowodził Samodzielną Brygadą Strzelców Karpackich w bojach o Tobruk (IAR) 0:30
+
Dodaj do playlisty

Wzruszenia powrotem ojca do kraju nie krył syn generała Stanisława Kopańskiego - Tadeusz. - Był zawodowym oficerem, żołnierzem, to było jego życie. Był niezmiernie odważny, był człowiekiem wielkiej wiary. Pamiętam zawsze słowa mojego ojca, gdy w wieku 18 lat szedłem do wojska. Mówił mi, że bił się w dwóch wojnach światowych i nie dałby sobie rady bez wiary - wspominał Tadeusz Kopański.

Posłuchaj

Tadeusz Kopański: był zawodowym oficerem, żołnierzem, to było jego życie (IAR) 0:26
+
Dodaj do playlisty

Sprowadzenie do kraju szczątków generała Kopańskiego i podpułkownika Eichlera to wspólna inicjatywa kancelarii premiera, MON, MSZ oraz Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" im. Jana Olszewskiego.

Stanisław Kopański dowodził obroną Tobruku

Generał Stanisław Kopański żył w latach 1895-1976. Brał udział w walkach z Ukraińcami o Lwów, a w kwietniu 1919 roku w szturmie na Wilno, gdzie stracił oko, stąd jego przydomek "Jednooki". W 1923 roku uzyskał dyplom inżyniera dróg i mostów, a od 1927 roku w studiował w École Supérieure de Guerre w Paryżu.

W wyniku niemiecko-sowieckiej inwazji na Polskę we wrześniu 1939 roku ewakuował się do Rumunii, a następnie dotarł do Francji. Tam, na początku kwietnia 1940 roku został dowódcą Brygady Strzelców Karpackich w Syrii, a jesienią tego roku otrzymał nominację na generała brygady. W 1941 roku dowodził obroną Tobruku. Po wojnie generał Kopański osiedlił się w Anglii. Przez kolejne lata działał w środowiskach kombatanckich, szczególnie w Związku Tobrukczyków i Związku Karpatczyków.

Stefan Eichler wstąpił do odrodzonego WP

Podpułkownik Stefan Eichler żył w latach 1892-1980. W młodości wyjechał na studia do Belgii, gdzie wstąpił do Związku Strzeleckiego, a w 1914 roku został dowódcą plutonu strzeleckiego w Glons. Od 1916 roku służył w 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich, a w listopadzie 1918 roku Stefan Eichler wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego. W latach międzywojennych był m.in. starostą augustowskim i stołpeckim.

Kiedy w czerwcu 1940 roku Sowieci zajęli państwa bałtyckie, trafił do obozu w Kozielsku i Griazowcu. Na mocy układu Sikorski-Majski został zwolniony i wstąpił w szeregi Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim. Był szefem sztabu 5., następnie 10. Dywizji Piechoty. Po ewakuacji do Iranu był od 1942 roku szefem Bazy Ewakuacyjnej w Teheranie. Po zakończeniu działań wojennych udzielał się politycznie wśród polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. Był między innymi ministrem w rządzie londyńskim.

Czytaj więcej:

IAR/nt

Polecane

Wróć do strony głównej