#naStart rządowy program kredytu mieszkaniowego. Znamy datę jego wprowadzenia

2024-03-24, 11:40

#naStart rządowy program kredytu mieszkaniowego. Znamy datę jego wprowadzenia
Program "#naStart" zakłada, że osoby i rodziny, których miesięczne dochody mieszczą się w określonych przez resort limitach, mogą otrzymać kredyt z preferencyjnym oprocentowaniem.Foto: Shutterstock/Fotokon

Rząd planuje przyjąć projekt ustawy o "kredycie mieszkaniowym #naStart" w drugim kwartale 2024 r.  W latach 2024-2025 rząd planuje udzielenie do 100 tys. kredytów, przy założeniu, że średnia kwota kredytu w każdym roku realizacji programu, wyniesie 410 tys. zł.

Jak podano w komunikacie Centrum Informacyjnym Rządu (CIR), nowy kredyt mieszkaniowy #naStart zastąpi m.in. program Bezpieczny kredyt 2 proc. i będzie to wsparcie finansowe w formie dopłat do rat kredytowych, z wyższą pomocą kierowaną w szczególności do rodzin z dziećmi. Zachowana zostanie także możliwość udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty części kredytu.

"Wysokość dopłaty do rat kredytu będzie uzależniona od liczby dzieci w gospodarstwie domowym. Gospodarstwa, w skład których nie wchodzą dzieci, dzięki dopłatom uzyskają preferencyjne oprocentowanie kredytu na poziomie 1,5 proc., zaś dla rodzin z co najmniej trójką dzieci, oprocentowanie kredytu wyniesie 0 proc." - napisano w komunikacie CIR.

Nowy program #naStart zostanie poszerzony również o kredyt mieszkaniowy będący kredytem konsumenckim, zaciągniętym na sfinansowanie partycypacji lokatora w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w ramach przedsięwzięcia społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM) lub towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) albo na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej.

"Dodatkowo, możliwość zaciągnięcia mieszkaniowego kredytu hipotecznego z dopłatami do rat uzyskają rodziny posiadające co najmniej 3 dzieci również w przypadku, gdy nabywany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny budowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych nie jest pierwszym mieszkaniem kredytobiorcy" - dodano w informacji CIR.

Mieszkanie z programu #naStart. Kto może się ubiegać o kredyt? 


Proponowane rozwiązania zakładają, że kredyt hipoteczny na pierwsze własne mieszkanie (w przypadku rodzin z co najmniej 3 dzieci również na zakup lub budowę mieszkania bez konieczności spełnienia tego warunku) będzie udzielany w walucie polskiej, na okres co najmniej 15 lat, ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy (w przypadku stosowania dopłat do rat w okresie stosowania dopłat oprocentowania jako okresowo stała stopa procentowa).

W przypadku kredytu udzielonego w ramach programu jako kredyt konsumencki na sfinansowanie partycypacji lub wkładu mieszkaniowego okres spłaty kredytu nie będzie mógł być krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

Jak podano, mając na względzie cel, jakim jest wsparcie w uzyskaniu pierwszego mieszkania, wprowadzony zostanie limit wieku dla singla wynoszący 35 lat. W pozostałych przypadkach nie wprowadza się limitu wieku.

Mieszkanie z programu #naStart. Skąd środki na dopłaty?


Projekt rządu ma wprowadzić również zmiany w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe zwiększające w latach 2024-2032 roczne kwoty maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na dopłaty do rat bezpiecznych kredytów.

"Proponuje się podwyższenie kwot maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa w stopniu dającym możliwość przyjęcia w ustawach budżetowych takich kwot zasilenia Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, który dawał będzie możliwość udzielenia w latach 2024-2025 łącznie ok. 100 tys. kredytów, przy założeniu, że średnia kwota kredytu udzielanego w każdym z lat realizacji programu wynosi 410 tys. zł" - napisano w komunikacie CIR.

Centralna baza realizowanych projektów


Projekt zakłada także utworzenie centralnej bazy danych, w której gromadzone będą bieżące informacje o liczbie transakcji i cenach transakcyjnych na rynku mieszkaniowym.

"Proponuje się, aby baza danych była prowadzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który już obecnie zarządza Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym i prowadzi dla tego celu ewidencję gromadzącą część danych, które docelowo będą upowszechniane w nowej bazie i dostępne m.in. dla potencjalnych kredytobiorców. Pozyskiwane z różnych źródeł dane z rynku pierwotnego zostaną uzupełnione o dane z rynku wtórnego, które obecnie są gromadzone przez Krajową Administrację Skarbową" - napisano.

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

PR24/PAP/sw

REKLAMA


Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej