Oto kluczowe liczby. Rząd przyjął założenia budżetu na 2025 r.

2024-06-13, 14:12

Oto kluczowe liczby. Rząd przyjął założenia budżetu na 2025 r.
Rząd: PKB w 2025 r. wzrośnie o 3,7 proc.Foto: Shutterstock/PerlaStudio

Według przyjętych przez rząd założeń makroekonomicznych do projektu ustawy budżetowej na 2025 r., PKB Polski wzrośnie w przyszłym roku o 3,7 procent, a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 4,1 procent.

"W przyszłym roku nastąpi dalsze ożywienie gospodarcze, a PKB powinien wzrosnąć z 3,1 proc. w 2024 roku do 3,7 proc. w 2025 roku. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do wyraźnie dodatniej dynamiki płac realnych, wspieranej przez podwyżki płacy minimalnej oraz wynagrodzeń w sektorze publicznym. Wzrost PKB będzie dodatkowo pobudzany przez rozpoczęte inwestycje w ramach KPO" - napisano w komunikacie opublikowanym przez Centrum Informacyjne Rządu.

"W 2025 roku inflacja wyniesie średnio 4,1 proc., 5,2 proc. w 2024 roku" - dodano.

Prognozowane wskaźniki makro dotyczące PKB i CPI są zgodne z prognozami zawartymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, przyjętym w kwietniu przez rząd.

Dochody gospodarstw będą rosły

"Wraz z poprawą ogólnej sytuacji gospodarczej, dochody do dyspozycji gospodarstw domowych będą rosnąć, co przełoży się zarówno na wzrost konsumpcji, jak i wzrost stopy oszczędności. W 2025 roku spożycie prywatne wzrośnie o 3,6 proc. (z 3,5 proc. w 2024 roku)" - napisano w komunikacie.

REKLAMA

Rząd zakłada, że w 2025 roku nastąpi wyraźny wzrost dynamiki inwestycji - zarówno prywatnych jak i publicznych.

KPO pomoże urosnąć inwestycjom

"Inwestycje ogółem wzrosną o 10,2 proc. Inwestycje prywatne będą stymulowane poprzez spadający koszt kapitału, utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej i kumulację środków z KPO, a inwestycje publiczne poprzez KPO oraz inwestycje w obronność" - napisano w komunikacie CIR.

"W 2025 roku eksport przyspieszy do 5,6 proc. z 3,7 proc. w 2024 roku), wraz z poprawą dynamiki PKB w strefie euro. Z kolei import wzrośnie do 7,5 proc. (z 4,8 proc. w 2024 roku), wraz z dalszym wzrostem popytu krajowego w Polsce oraz wysokich inwestycji militarnych" - napisano.

Rząd zakłada, że w ujęciu realnym wzrost wynagrodzeń w 2025 r. wyniesie 2,9 proc.

REKLAMA

"W 2025 roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,7 proc. i będzie wyższe niż rok wcześniej o 0,5 proc. W efekcie, stopa bezrobocia spadnie na koniec 2025 roku do 4,9 proc. Przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną w 2025 roku o 7,1 proc. W ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji, wzrost wynagrodzeń w 2025 roku wyniesie 2,9 proc." - napisano.

Zgodnie z procedurą budżetową, założenia przyszłorocznego budżetu oraz wstępną prognozę wybranych wskaźników makroekonomicznych rząd ma w czerwcu przedstawić Radzie Dialogu Społecznego.

Czytaj także:

PAP Biznes/Stooq.pl/pr24.pl

REKLAMA

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej