more_horiz
Gospodarka

Zrównoważone podejście do biznesu. Duże firmy w UE będą musiały publikować sprawozdania pozafinansowe

Ostatnia aktualizacja: 23.06.2022 09:25
Unia Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie wymogów dotyczących sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju dla dużych przedsiębiorstw od 2024 roku - poinformowała komisja Parlamentu Europejskiego.
Sprawozdawczość ESG będzie kluczowa dla firm w UE.
Sprawozdawczość ESG będzie kluczowa dla firm w UE.Foto: fizkes/Shutterstock

Regulatorzy są coraz bardziej zaniepokojeni tym, że firmy angażują się w "greenwashing", czyli wyolbrzymione twierdzenia dotyczące ochrony klimatu, aby przyciągnąć inwestorów. Członkowie Parlamentu Europejskiego i rządy państw UE osiągnęli tymczasowe porozumienie w sprawie nowych zasad sprawozdawczości dla dużych firm, podała parlamentarna komisja prawna w oświadczeniu. Ma to na celu położenie kresu greenwashingowi i stworzenie podstaw dla standardów raportowania zrównoważonego rozwoju na poziomie (globalnym).

Ujawnianie ryzyk ESG

Firmy notowane i nienotowane na giełdzie, zatrudniające ponad 250 pracowników i osiągające obroty w wysokości 40 milionów euro (42,13 milionów dolarów), będą musiały ujawnić ryzyka i szanse środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG), a także wpływ swojej działalności na środowisko i ludzi. Niektóre mniejsze spółki giełdowe będą podlegać mniej rygorystycznym standardom sprawozdawczości, z których będą mogły zrezygnować do 2028 roku.

- Od tej pory posiadanie czystej historii praw człowieka będzie tak samo ważne jak czysty bilans - powiedział Pascal Durand, który prowadził negocjacje z ramienia parlamentu. Durand dodał, że przepisy umożliwiają nowym podmiotom oferowanie takich usług, a nie tylko pozostawienie ich w rękach "wielkiej czwórki", czyli firm EY, KPMG, Deloitte i PwC, które dominują w audytach finansowych.

Taksonomia

Przepisy są częścią pakietu, który obejmuje "taksonomię" tego, co stanowi zieloną inwestycję, oraz ujawnianie informacji ESG przez zarządzających aktywami, aby pomóc w przejściu na gospodarkę neutralną dla klimatu. Do ratyfikacji wtorkowego porozumienia potrzebne jest formalne głosowanie państw członkowskich i parlamentu UE. Komisja stwierdziła, że UE stanie się liderem w ustalaniu globalnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Securities & Exchange Commission) również zaproponowała ujawnianie informacji dotyczących klimatu przez spółki, a nowa Międzynarodowa Rada Standardów Zrównoważonego Rozwoju (International Sustainability Standards Board) zaproponowała zasady ujawniania informacji skupiające się głównie na klimacie. Jednak w przeciwieństwie do UE, żadna z nich nie wymaga ujawniania informacji na temat wpływu firmy na środowisko.

  • Czytaj także:

Chcesz żyć ekologicznie? Jedz żywność wytworzoną do 160 km od miejsca zamieszkania

 PolskieRadio24.pl/ Reuters/ mib