more_horiz
Gospodarka

Pieniądze z UE dla Polski Wschodniej. Nowy program resortu funduszy unijnych

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2023 13:10
Możliwościom wsparcia unijnego, skierowanego do firm z programów krajowych, poświęcone było spotkanie w Inkubatorze Nowych Technologii w Krośnie. Z podkarpackimi przedsiębiorcami spotkała się wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), skierowanym do sześciu wschodnich województw, na rozwój przedsiębiorczości  przewidziano 500 mln euro.
W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), skierowanym do sześciu wschodnich województw, na rozwój przedsiębiorczości przewidziano 500 mln euro.Foto: Shutterstock/Andrey_Popov

- W dobie dynamicznego postępu technologicznego i globalnych wyzwań, rozwój innowacyjnej gospodarki jest niezbędny dla zrównoważonego rozwoju kraju. Dla większości przedsiębiorstw, szczególnie tych mniejszych, koszty wdrożenia innowacyjnych rozwiązań bywają jednak zbyt wysokie. Z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), które wspierają przedsiębiorców w realizacji ich ambitnych planów – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Budżet FENG to prawie 8 mld euro. W programie można ubiegać się o dofinansowanie m.in. na prowadzanie badań, wdrożenie innowacji, wykorzystanie nowych i zaawansowanych technologii czy transformację działalności w kierunku zielonej i cyfrowej gospodarki.

- W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), skierowanym do sześciu wschodnich województw, na rozwój przedsiębiorczości przeznaczymy 500 mln euro – wskazała wiceminister.

Na jakie cele można wydać te środki pomocowe?

Głównym celem dofinansowanych projektów z FEPW jest wzrost produktywności i innowacyjności MŚP z uwzględnieniem założeń gospodarki neutralnej klimatycznie.

Nie zabraknie też wsparcia dla młodych przedsiębiorstw typu start-up w ramach Platform startowych. Małe i średnie firmy wciąż mogą też liczyć na dofinansowanie inwestycji w procesy wzornicze. Ponadto, środki trafią do przedsiębiorców, którzy chcą dostosować swoją działalność do nowych wyzwań rynkowych.

Chodzi tu o automatyzację i robotyzację produkcji oraz wdrażanie rozwiązań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Szansę na nowe inwestycje zyskają również firmy z branży turystycznej. Dzięki pożyczkom rozwiną i doposażą swoją bazę m. in. hotele, restauracje, czy wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego.

Fundusze z UE na cele społeczne

Sekretarz stanu wymieniła także program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Ma on za zadanie wsparcie na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewniania opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia. Budżet programu to około 22 mld zł.


PR24/ministerstwo funduszy unijnych i rozwoju regionalnego/sw