more_horiz
Gospodarka

Możliwość rozliczenia prywatnych aut na prąd wykorzystywanych służbowo. Będzie nowe prawo

Ostatnia aktualizacja: 08.08.2022 18:51
Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, ale także napędzanych wodorem, przewiduje projekt ustawy, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnych rządu.
Będzie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, ale także napędzanych wodorem.
Będzie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, ale także napędzanych wodorem.Foto: Jan Faukner/Shutterstock.com

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację nt. projektu noweli ustawy o transporcie drogowym, która pozwoli rozliczyć wykorzystywanie prywatnych np. samochodów elektrycznych do celów służbowych. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale tego roku.

Możliwość zwrotu kosztów

Jak wyjaśniono, projekt nowelizacji zmieni przepisy o transporcie drogowym, które upoważniają ministra właściwego do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

"Projektowana zmiana ma na celu wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, ale także napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii" - poinformowano.

Sposób odzyskania pieniędzy

Przypominano, że obowiązujące prawo nie reguluje tej kwestii, a dotyczy wyłącznie pojazdów spalinowych.

Czytaj także:

"Aby obywatele i podmioty mogli korzystać z przepisów prawnych umożliwiającym im zwrot kosztów używania pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym, napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii konieczne jest dokonanie zmiany delegacji ustawowej, na podstawie której minister właściwy do spraw transportu określi warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu używania pojazdów prywatnych" - wskazano w wykazie. 

PR24, akg