more_horiz
Gospodarka

Świadectwa pracy będą potrzebne przy przejściu na emeryturę. Trzeba dostarczyć je do ZUS

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2023 10:25
Świadectwo pracy to bardzo ważny dokument zawierający szczegółowe informacje o przebiegu pracy zawodowej. Przydatny w czasie aktywności zawodowej - przy zmianie pracy, w krótkiej przerwie na rynku pracy (rejestracja w urzędzie pracy), jak również w momencie przechodzenia na emeryturę.
ZUS wymaga dostarczenia świadectw pracy przy przejściu na emeryturę.
ZUS wymaga dostarczenia świadectw pracy przy przejściu na emeryturę.Foto: Shutterstock/Elzbieta Krzysztof

Przechodząc na emeryturę należy dostarczyć do ZUS dokumenty potwierdzające okresy składkowe. Są to przede wszystkim okresy zatrudnienia. Możesz je udokumentować:

 • zaświadczeniami od pracodawców,
 • świadectwami pracy,
 • legitymacją ubezpieczeniową z wpisami o zatrudnieniu.

Jeśli nie masz takich dokumentów, możesz przedstawić:

 • umowy o pracę,
 • opinie o pracy,
 • wpisy w starym (książeczkowym) dowodzie osobistym,
 • legitymacje służbowe,
 • legitymacje związków zawodowych,
 • pisma, które kierował do Ciebie pracodawca (np. o powołaniu, mianowaniu, zmianie angażu, przyznaniu nagrody),
 • kopie lub odpisy dokumentacji osobowej lub płacowej wydane przez jednostkę upoważnioną do przechowywania dokumentacji zlikwidowanych zakładów pracy
 • zeznania świadków.

Zaświadczenie o okresie zatrudnienia może wystawić:

 • pracodawca, na podstawie Twoich akt osobowych,
 • prawny następca pracodawcy, na podstawie Twoich akt osobowych.

Jakie okresy pracy możesz potwierdzić zeznaniami świadków

Jeśli nie masz dokumentów, które potwierdzają Twoje okresy zatrudnienia, a zakład pracy został zlikwidowany i nie możesz znaleźć swoich akt osobowych, niektóre okresy zatrudnienia możesz udowodnić zeznaniami świadków (najlepiej byłych współpracowników).

Dlatego warto zadbać o to, aby żadne ze świadectw pracy się nie zniszczyło lub nie zgubiło. zusz

Były pracownik ma prawo zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa pracy. Tego, w jakiej formie należy się zwrócić do pracodawcy, przepisy nie precyzują. Można to zrobić zarówno ustnie jak i pisemnie. Przepisy nie regulują także kwestii terminu, w jakim były pracodawca powinien wydać odpis świadectwa pracy.

W duplikacie powinny znaleźć się informacje, które zawarte były w oryginale, w tym data pierwotnego sporządzenia dokumentu, jak też informacje o osobie, która dokument sporządziła i podpisała.
W przypadku, gdy firma, która wystawiła nam zagubiony dokument, już nie istnieje, pomocnym może okazać się kontakt z ZUS-em. W oddziałach i na stronie www.zus.pl można znaleźć bazę zlikwidowanych i przekształconych zakładów pracy. Przy każdym znajduje się informacja, gdzie aktualnie znajdują się archiwalne dokumenty.

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ IAR/ zielonalinia.gov.pl/ mib