more_horiz
Gospodarka

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN Orlen podjęło decyzje. Kwestia połączenia z Lotosem i zmian w statucie

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023 12:56
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PKN Orlen zgodziło się w środę na połączenie koncernu ze spółką Lotos SPV 5. Przyjęto też zmiany w statucie PKN Orlen.
Zakończyło się WZA PKN Orlen.
Zakończyło się WZA PKN Orlen.Foto: Shutterstock/Konektus Photo

Obradujący w Płocku akcjonariusze PKN Orlen przegłosowali w środę wniesiony przez zarząd spółki projekt uchwały o połączeniu koncernu z firmą Lotos SPV 5 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Przyjęto jednocześnie plan połączenia przyjęty w lutym tego roku.

Zgodnie z decyzją NWZ PKN Orlen połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na koncern całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa SPV 5, przy czym połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany jej statutu.

Lotos SPV 5 to spółka, która przejęła majątek wydzielany ze spółki Lotos Paliwa - część działalności detalicznej Lotos Paliwa nieobjętą środkami zaradczymi wyznaczonymi przez Komisję Europejską w warunkowej zgodzie na fuzję PKN Orlen i Grupy Lotos.

Zgoda Rady Ministrów

Zgodę na połączenie PKN Orlen ze spółką Lotos SPV 5 wyraziła we wtorek Rada Ministrów. Jak podkreślono w komunikacie, ponieważ spółka Lotos SPV 5 jest w całości własnością PKN Orlen, zastosowana zostanie procedura uproszczonego połączenia. Celem przejęcia jest optymalizacja procesów związanych z zarządzaniem Grupy Orlen.


Połączenie PKN Orlen z Lotos SPV 5 uprości strukturę właścicielską Grupy Orlen, przyczyni się do optymalizacji zarządzania, usprawnienia procesów operacyjnych oraz obniżenia kosztów działalności Grupy Orlen - zaznaczono we wtorkowym komunikacie po posiedzeniu rządu.

Obradujące w środę NWZ PKN Orlen, oprócz połączenia ze spółką Lotos SPV 5, przegłosowało też zmiany w statucie koncernu. Uchwały w obu tych sprawach nie były ze sobą związane. Przyjęte zmiany statutu wynikały przede wszystkim z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Część zmian zgłosił Skarb Państwa jako akcjonariusz - w tym przypadku wszystkie te propozycje zostały przyjęte.

Po wyczerpaniu porządku obrad NWZ PKN orlen zakończyło w środę obrady po godz. 12. Posiedzenie odbyło się w Domu Technika w Płocku.

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ IAR/ PAP/ mib