more_horiz
Gospodarka

Jak pobudzić inwestycje firm? Poznaliśmy propozycje nowych rozwiązań

Ostatnia aktualizacja: 23.05.2022 19:43
Rząd planuje w II kw. rozszerzenie instrumentów prawnych pobudzających działalność inwestycyjną firm aktualizując "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Zdaniem rządu - najbardziej pożądany jest wzrost liczby inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Zdaniem rządu - najbardziej pożądany jest wzrost liczby inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.Foto: Pixabay

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030" przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Potrzeba większych inwestycji w sektorze MŚP

Jak wskazali projektodawcy, zmiany w Programie dokonane w 2021 r., były wprowadzone na czas oznaczony i przestały obowiązywać z końcem 2021 r. "Mając na względzie doświadczenia zebrane w zakresie funkcjonowania Programu, a przede wszystkim pozytywne efekty czasowej zmiany przepisów w 2021 r., zauważa się potrzebę wprowadzenia zmian Programu, które m.in. nie będą ograniczone czasowo w warunkach niepewnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy potrzebują rozwiązań motywujących do podejmowania działań inwestycyjnych" - zaznaczyli.

Dodano, że dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, natomiast najbardziej oczekiwany i pożądany jest wzrost liczby inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj także:

Podkreślono, że potrzeba dokonania aktualizacji przepisów Programu wynika z szeregu czynników, z których główną rolę odgrywa, w związku ze światową pandemią wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19, konieczność rozszerzenia instrumentów prawnych pobudzających działalność inwestycyjną przedsiębiorców.

Większa dostępność do wsparcia

Wskazano, że zgodnie z projektowanymi zmianami, do Programu zostaną wprowadzone zapisy mające na celu m.in. utrzymanie obniżonych ilościowych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych dla sektora MŚP oraz przedsiębiorców tzw. rozwijających się.

Czytaj także:

Jak wyjaśniono, celem proponowanego rozwiązania jest zwiększenie dostępności do wsparcia w szczególności dla MŚP.

PR24, akg