more_horiz
Gospodarka

Rząd dziś zajmie się tzw. ustawą wiatrakową. Czy uda się odblokować budowę lądowych farm wiatrowych

Ostatnia aktualizacja: 05.07.2022 11:53
Rada Ministrów ma się dziś zająć tzw. ustawą wiatrakową - wynika z porządku obrad rządu. Zgodnie z projektem nowa elektrownia wiatrowa będzie mogła być budowana wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Według wyliczeń portalu GlobEnergia.pl poluzowanie przepisów ograniczających możliwości budowy farm wiatrowych pozwoli uwolnić do 88 proc. gruntów zablokowanych przez ustawę 10H
Według wyliczeń portalu GlobEnergia.pl poluzowanie przepisów ograniczających możliwości budowy farm wiatrowych pozwoli uwolnić do 88 proc. gruntów zablokowanych przez ustawę 10HFoto: Sina Ettmer Photography/Shutterstock

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z dokumentem opublikowanym w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów głównym założeniem ustawy jest to, że nowa elektrownia wiatrowa będzie mogła być lokowana wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

"Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby przedmiotowej inwestycji będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd całego obszaru wyznaczonego zgodnie z tzw. zasadą 10H (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez 10-krotność całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej)" - wyjaśniono.

Teoretycznie zasada 10H nadal będzie obowiązywać

Zaznaczono, że "utrzymana zostaje podstawowa minimalna odległość elektrowni wiatrowej - odległość nie może być mniejsza niż wyznaczona zgodnie z zasadą 10H". Jednocześnie MPZP "będzie mógł określać inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, mając na uwadze zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej z uwzględnieniem określonej w projekcie nowelizacji bezwzględnej minimalnej odległości bezpieczeństwa".

"Finalna odległość od zabudowań mieszkalnych będzie weryfikowana i określana w ramach procedury wydawania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji" - napisano.

Projekt przewiduje dodatkowe prawa w zakresie konsultacji mieszkańców gmin podczas dyskusji publicznych. "W tym celu w przepisach dot. lokowania elektrowni wiatrowych wprowadza się obowiązek dla gminy zorganizowania dodatkowych dyskusji publicznych z udziałem zainteresowanych mieszkańców nad MPZP, w którym przewiduje się granice terenów pod budowę elektrowni wiatrowych oraz rozwiązania dot. lokalizacji planowanej elektrowni wiatrowej" - podano w dokumencie.

Jakie ograniczenia dotyczą dziś wiatraków

Zasada 10H, wprowadzona ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 r., przewiduje obecnie zakaz wznoszenia turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10H od zabudowań i pewnych form ochrony przyrody - parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 oraz leśnych kompleksów promocyjnych.

Czytaj także:

Zakaz działa w dwie strony, ponieważ zakazane jest również wznoszenie budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10H od istniejących turbin wiatrowych. 10H jest zdefiniowane jako 10-krotność całkowitej wysokości wiatraka do najwyższego punktu osiąganego przez obracające się łopaty.

Pr24.pl/PAP/PKJ