more_horiz
Gospodarka

Wsparcie dla osób bezdomnych. Resort rodziny przekaże w przyszłym roku ponad 5 mln zł

Ostatnia aktualizacja: 27.12.2022 16:00
W 2023 roku na walkę z problemem bezdomności Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekaże 5,5 mln zł. To m.in. profilaktyka, wsparcie osób zmagających się z kryzysem bezdomności, a także wspieranie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ich aktywizacji społecznej i zawodowej.
W tym roku w ramach programu dofinansowanie o wartości 4,9 mln zł otrzymało 55 podmiotów
W tym roku w ramach programu dofinansowanie o wartości 4,9 mln zł otrzymało 55 podmiotówFoto: PAP/Szymon Pulcyn

Minister Marlena Maląg podpisała nową wersję programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym". Inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności, inspirowanie do wdrażania nowych metod pracy z osobami bezdomnymi oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób - to najważniejsze cele tego programu. 

- Budżet programu "Pokonać bezdomność" w 2023 roku wyniesie 5,5 mln zł. To ważne wsparcie i uzupełnienie ustawowych obowiązków samorządów gmin w zakresie przeciwdziałania bezdomności - powiedziała minister Marlena Maląg.

Profilaktyka, wsparcie, innowacje

Program składa się z 4 części, tzw. modułów:
Moduł I - Profilaktyka
• Jego celem jest zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.
Moduł II - Wsparcie osób bezdomnych
• Celem jest prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
Moduł III - Infrastruktura
• Moduł ten ma na celu wsparcie podmiotów w dostosowaniu do obowiązujących standardów prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób zmagających się z kryzysem bezdomności.
Moduł IV - Innowacyjność
• Tutaj celem jest inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

- Program "Pokonać bezdomność" obejmuje wiele obszarów, dzięki czemu możemy wspierać finansowo działania na różnych polach. Nasz cel jest wspólny - walka z kryzysem bezdomności oraz pomoc tym, którzy się z nim mierzą - wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Kto może ubiegać się o dotację?

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne), prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej. Program realizowany jest w formie przeprowadzanego co roku otwartego konkursu ofert.

Czytaj także:

PAP/IAR/PR24.pl/mk