more_horiz
Gospodarka

Czekają koncesje na morskie farmy wiatrowe. Oferta dla zainteresowanych firm

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2022 18:01
Ministerstwo Infrastruktury opublikowało ogłoszenia o naborze kolejnych wniosków na koncesje dla morskich farm wiatrowych dla trzech obszarów w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku.
Według Polityki Energetycznej Państwa morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Bałtyku w 2040 r. mają mieć moc 8-11 GW.
Według Polityki Energetycznej Państwa morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Bałtyku w 2040 r. mają mieć moc 8-11 GW.Foto: Pixabay

Zgodnie z opublikowanymi ogłoszeniami obszary mają powierzchnię: 147,69 km kw., 125,89 km kw. i 91,2 km kw. Zainteresowani mogą składać kolejne wnioski o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń służących budowie morskiej farmy wiatrowej na danym obszarze w ciągu 60 dni.

Kryteria oceny wniosków

Kryteriami oceny wniosków są: zgodność planowanych przedsięwzięć z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej; proponowane przez wnioskodawców okresy obowiązywania pozwolenia, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia budowy i eksploatacji planowanych farm, przy czym kryterium szczegółowym jest stopień dostosowania planowanych dat do interesu gospodarki narodowej, w tym do realizacji polityki energetycznej państwa.

Czytaj także:

Oceniane będą też m.in. sposoby finansowania planowanych przedsięwzięć, możliwości stworzenia zaplecza kadrowego, organizacyjnego i logistycznego, wkład planowanych przedsięwzięć w realizację unijnych i krajowych polityk sektorowych.

Dodatkowymi kryteriami oceny są projekty towarzyszące, polegające na magazynowaniu energii elektrycznej, efektywność wykorzystania akwenu objętego wnioskiem, projekty wykorzystujące wodór.

Czytaj także:

Jak wskazało ministerstwo, najistotniejsze kryterium oceny wniosków to sposób finansowania. Kryteriami szczegółowymi są: możliwość realizacji z własnych środków wnioskodawcy, możliwość realizacji ze środków pochodzących z kredytów lub pożyczek oraz możliwość realizacji z dostępnych środków publicznych, w tym dotacji ze środków UE.

Według Polityki Energetycznej Państwa morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Morza Bałtyckiego w 2040 r. mają mieć moc 8-11 GW.

PR24, akg

REKLAMA