more_horiz
Gospodarka

Firma ma 14 dni na zgłoszenie zatrudnienia obywatela Ukrainy. Sejm przyjął specustawę

Ostatnia aktualizacja: 10.03.2022 11:56
Sejm przyjął rządową ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską inwazją, gwarantując im dostęp do polskiego rynku pracy. Wśród wielu ułatwień zapisano m.in., że pracodawca musi jedynie w ciągu 14 dni zgłosić do urzędu pracy sam fakt zatrudnienia obywatela Ukrainy. 
Obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń  na takich samych zasadach jak obywatele polscy
Obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach jak obywatele polscyFoto: Pressmaster/ Shutterstock

Zgodnie z przyjętą w środę wieczorem ustawą obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski w przypadku, gdy jego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny. Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca będzie musiał w ciągu 14 dni powiadomić - za pośrednictwem praca.gov.pl - właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Jak zapisano w ustawie, obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Resort rodziny i polityki społecznej wyjaśniał wcześniej, że pracodawca będzie miał jedynie obowiązek zgłoszenia w ciągu 7 dni do urzędu pracy samego faktu zatrudnienia obywatela Ukrainy. Ostatecznie termin ten został jednak wydłużony w trakcie prac parlamentarnych do 14 dni. 

Dostęp do świadczeń społecznych

Rządowa specustawa reguluje m.in. kwestie związane z legalnością pobytu Ukraińców w Polsce. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r., będą mogli również - po potwierdzeniu tożsamości - otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Ukraińcy, których pobyt w Polsce zostanie zalegalizowany, będą mogli m.in. podjąć w Polsce pracę, uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej oraz edukacji.

Piecza zastępcza i pomoc społeczna

Ponadto, zgodnie z ustawą, wojewoda - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - może wydać zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, w której będą umieszczane wyłącznie dzieci będące obywatelami Ukrainy. Pobyt w pieczy zastępczej takiego dziecka jest finansowany z budżetu państwa.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu w Polsce, którego członek rodziny wrócił na terytorium Ukrainy w związku z trwającymi tam działaniami wojennymi, mogą być przyznawane także świadczenia na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie ze specustawą także środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być przeznaczane na działania kierowane do ukraińskich uchodźców w Polsce.

Ustawa trafi teraz do Senatu.


PAP/mk