more_horiz
Gospodarka

Rządowe wsparcie dla kredytobiorców. Zobacz, co trzeba wiedzieć

Ostatnia aktualizacja: 10.05.2022 20:11
W propozycjach wsparcia dla kredytobiorców znalazły się m.in. takie rozwiązania, jak wakacje kredytowe i wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytów mieszkaniowych w miejsce WIBOR-u. Rządowy projekt zmian przepisów w tej sprawie trafił do konsultacji.
W ramach pomocy dla kredytobiorców z przejściowymi problemami przewiduje się możliwość szerszego skorzystania z rozwiązań Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
W ramach pomocy dla kredytobiorców z przejściowymi problemami przewiduje się możliwość szerszego skorzystania z rozwiązań Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.Foto: Shutterstock

Projekt zmienia definicję kredytu mieszkaniowego, dodając przesłankę zaspokajania potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Ma to wykluczyć możliwość uzyskania wsparcia w przypadku posiadania innego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, lub innego roszczenia o przeniesienie na kredytobiorcę prawa własności do określonej kategorii lokali.

Zawieszenie spłat

Projekt zmienia przepisy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami w zakresie czynności związanych z procesem restrukturyzacji kredytu.

Przepisy dotyczące wakacji kredytowych dotyczą umów zawartych przed 1 lipca 2022 r., jeżeli okres kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy, licząc od tej daty, pod warunkiem, że nie są to kredyty walutowe. Proponuje się zawieszenie spłaty zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty.

Ważne terminy

Maksymalny termin zawieszenia wynosi dwa miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 r. oraz jednego miesiąca w każdym kwartale 2023 r. Okres zawieszenia wykonywania umowy nie będzie traktowany jako okres kredytowania, dlatego okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają stosownemu przedłużeniu o okres, na który nastąpiło zawieszenie wykonywania umowy. Wniosek o zawieszenie wykonania umowy będzie można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Większa pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

W ramach pomocy dla kredytobiorców z przejściowymi problemami przewiduje się możliwość szerszego skorzystania z rozwiązań Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, m.in. usprawnienia w przekazywaniu wniosków o wsparcie.

Zmiany dotyczą także wyliczania składek na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, które będą proporcjonalnie do wartości bilansowej brutto posiadanego przez banki portfela kredytów mieszkaniowych. W uzasadnieniu wskazuje się, że obecnie stan Funduszu wynosi ponad 600 mln zł, a wniesienie dodatkowej wpłaty przez kredytodawców spowoduje, że wartość środków na koniec 2022 r. przekroczy 2 mld zł.

Nowy wskaźnik oprocentowania zamiast WIBOR-u

Jednocześnie przewidziano zwolnienie z obowiązku wpłaty składek dla kredytodawców, którzy nie spełniają określonych wymogów w zakresie funduszy własnych - w przypadku banków, albo współczynnika wypłacalności w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Zakłada się wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u. Jeżeli zamiennik WIBOR nie zostanie wyznaczony, zamiennikiem będzie stawka procentowa obliczona w wyniku procesu ustalenia Stawki Referencyjnej Polonia organizowanego przez Narodowy Bank Polski.

Czytaj także:

- Działania, które chcemy przeprowadzić szybko, mają pomóc w spłacie kredytów, co jest bolączką około dwóch milionów rodzin - mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj także:

MF, IAR, PAP, PR24, akg