more_horiz
Gospodarka

Polska w oczach zagranicznych firm. Znamy wyniki badania

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2022 14:44
W 2022 r. 72,1 proc. zagranicznych firm, które działają w Polsce pozytywnie oceniło krajową gospodarkę. Ponad połowa badanych uważa, że Polska powinna przystąpić do strefy euro, a 94,8 pozytywnie odnosi się do członkostwa Polski w UE - podała AHK Polska.
Polska pozostaje atrakcyjnym miejscem inwestowania dla zagranicznyh firm.
Polska pozostaje atrakcyjnym miejscem inwestowania dla zagranicznyh firm.Foto: Nataliya Hora/Shutterstock

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) poinformowała o wynikach ankiety koniunkturalnej dotyczącej postrzegania Polski przez zagraniczne firmy. Badanie zostało przeprowadzone przez AHK Polska i IGCC - czyli Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych.

Optymistyczna ocena

- Bardzo mocno zwraca uwagę optymizm, który bije z tych odpowiedzi - skomentował wyniki badania Tomasz Salomon, zastępca Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii podczas konferencji poświęconej wynikom ankiety.

Chociaż 72,1 proc. przedstawicieli zagranicznych firm pozytywnie oceniło stan polskiej gospodarki, to odnotowano jedynie "nieznaczny wzrost" odsetka ocen pozytywnych rdr. 

Jednocześnie stan gospodarki w Polsce w 2021 r. został oceniony "najgorzej od 2012 r." - w 2021 r. 31,3 proc. respondentów określiło stan polskiej gospodarki jako "zły". a w 2022 r. odpowiedziało tak 27,8 proc. 62,7 proc. respondentów wskazało, że sytuacja polskiej gospodarki jest gorsza niż rok temu.

Nakłady inwestycyjne

Niemniej w ponad połowie firm prognozuje się, że nakłady inwestycyjne pozostaną na tym samym poziomie (52,4 proc.) zaś w ponad 1/3 (34,4 proc) wzrosną. Nakłady inwestycyjne zmaleją w 13,2 proc badanych przedsiębiorstw.

Czytaj także:

Ponadto 53,8 proc. respondentów planuje utrzymać tę samą liczbę pracowników co przed rokiem, a 41 proc. wskazało, że zamierza zwiększyć liczbę zatrudnionych. - Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację związaną z wojną, z niepewnością, z zakłóceniami łańcuchów dostaw – co do zasady firmy albo planują zatrudniać albo utrzymać dotychczasowe załogi. To bardzo cenna deklaracja - ocenił Salomon.

Atrakcyjność prowadzenia biznesu w Polsce

Badani byli pytani o czynniki oddziałujące na atrakcyjność prowadzenia biznesu w Polsce. Na pierwszym miejscu znalazło się członkostwo Polski w Unii Europejskiej - 62,3 proc. zagranicznych przedsiębiorców jest z tego bardzo zadowolona, a 32,5 proc. jest zadowolona. Na drugim miejscu znalazły się kwalifikacje polskich pracowników - jest z nich bardzo zadowolonych 22,2 proc. respondentów, a zadowolonych jest 56,6 proc. Produktywność i motywacja pracowników znalazły się na trzecim miejscu - z tych czynników bardzo zadowolonych i zadowolonych było odpowiednio 14,6 i 49,1 proc. ankietowanych.

PR24, akg