more_horiz
Gospodarka

Czy firmy są nadal skłonne podnosić płace? Eksperci wyjaśniają

Ostatnia aktualizacja: 20.07.2022 14:37
Firmy w warunkach pogarszającej się koniunktury są coraz mniej skłonne podnosić wynagrodzenia, mimo silnej presji płacowej związanej z rosnącą inflacją - ocenili analitycy Credit Agricole Banku w odniesieniu do środowych danych GUS.
Spada dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw - podał GUS.
Spada dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw - podał GUS.Foto: Pixabay

Jak podał GUS, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 r. wyniosło 6554,87 zł, co oznacza wzrost o 13,0 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,2 proc.

Spadek realnych wynagrodzeń

Według analityków Credit Agricole, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się w czerwcu o 2,2 proc. r/r wobec spadku o 0,3 proc. w maju. Tym samym - jak zaznaczyli - czerwiec był drugim miesiącem z rzędu, w którym odnotowano spadek realnych wynagrodzeń w ujęciu rocznym, co jest efektem szybszego wzrostu cen niż nominalnych wynagrodzeń. "W naszej ocenie obniżająca się w ostatnich miesiącach nominalna dynamika wynagrodzeń może świadczyć o tym, że firmy w warunkach pogarszającej się koniunktury są coraz mniej skłonne podnosić wynagrodzenia, mimo utrzymującej się silnej presji płacowej związanej z rosnącą inflacją" - ocenili.

Mniejszy popyt na pracę

Zauważyli też, że dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się do 2,2 proc. r/r w czerwcu z 2,4 proc. w maju. W ujęciu miesięcznym zatrudnienie zwiększyło się o 5,1 tys., co miało w znacznym stopniu charakter sezonowy. "Uważamy, że tendencja do spowolnienia wzrostu zatrudnienia będzie nasilała się w kolejnych miesiącach z uwagi na zmniejszenie popytu na pracę powiązane z oczekiwanym przez nas spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Wsparcie dla takiej oceny stanowią wyniki badań koniunktury GUS wskazujące spadek wskaźnika dla przewidywanego zatrudnienia we wszystkich analizowanych branżach" - napisali.

Co dalej z konsumpcją?

W ocenie ekspertów spowolnienie wzrostu zatrudnienia i spadek realnych płac w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym przyczyniły się do zmniejszenia realnej dynamiki funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) do -0,1 proc. r/r w czerwcu wobec 2,1 proc. w maju. W konsekwencji - jak wskazali - przeciętna dynamika realnego funduszu płac obniżyła się w II kw. do 2,1 proc. r/r wobec 3,8 proc. w I kw.

"W efekcie, dzisiejsze dane stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy przyspieszenia konsumpcji w II kw. (do 7,4 proc. r/r z 6,6 proc. w I kw.)" - napisali. 

Produkcja przemysłowa

Zaznaczyli, że precyzyjniejsza ocena tego ryzyka będzie możliwa po zapoznaniu się z danymi o sprzedaży detalicznej za czerwiec, które zostaną opublikowane w piątek.

W komentarzu analitycy odnieśli się również do danych GUS o produkcji przemysłowej. "Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w czerwcu o 10,4 proc. r/r wobec wzrostu o 14,9 proc. w maju. (...).

W kierunku spadku dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy majem a czerwcem oddziaływał efekt statyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w maju liczba ta była o dwa dni większa niż w 2021 r., podczas gdy w czerwcu była ona taka sama jak rok temu). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w czerwcu o 0,9 proc. m/m. Odnotowany od marca br. skumulowany spadek produkcji wyniósł zatem 3,8 proc." - czytamy.

Czytj także:

W ocenie analityków spadek dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy majem a czerwcem został odnotowany zarówno w kategoriach, w których sprzedaż w dominującym stopniu skierowana jest na eksport (8,3 proc. r/r w czerwcu wobec 13,5 proc. w maju), w branżach powiązanych z budownictwem (14,2 proc. wobec 20,2 proc.), jak i pozostałych branżach (10,8 proc. wobec 14,8 proc.).

"Dzisiejsze dane są kolejnym sygnałem oczekiwanego przez nas silnego spowolnienia wzrostu PKB w Polsce w II kw. (do 4,7 proc. r/r z 8,5 proc. w I kw.)" - napisano w komentarzu. Dodano, że opublikowane dane są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

PR24, akg