more_horiz
Gospodarka

Sąd ogłosił upadłość Idea Banku. Wierzyciele mogą składać roszczenia

Ostatnia aktualizacja: 27.07.2022 15:45
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość Idea Banku - poinformował syndyk masy upadłości Idea Banku. Ogłoszona upadłość nie ma żadnego wpływu na główną część przedsiębiorstwa bankowego i jego klientów przejętych przez Bank Pekao - dodano.
26 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Idea Bank S.A.
26 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Idea Bank S.A. Foto: kolbet / Shutterstock.com

Z końcem 2020 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny poddał przymusowej restrukturyzacji Idea Bank, który został przejęty przez Bank Pekao. W wyniku procesu doszło do przejęcia wybranych zobowiązań Idea Banku przez Pekao z wyłączeniem zobowiązań m.in. z tytułu obligacji GetBack, które Idea Bank oferował swoim klientom do sprzedaży. Zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku, akcje banku, podobnie jak obligacje podporządkowane, zostały umorzone.

Inwentaryzacja zobowiązań upadłego Banku

"26 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie" - poinformował syndyk masy upadłości Idea Bank Marcin Kubiczek, którego sąd wyznaczył na syndyka, jak kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Syndyk poinformował, że podjął wszystkie obowiązki przewidziane przez ustawę Prawo upadłościowe, "mające na celu inwentaryzację zobowiązań upadłego Banku, jak i jego majątku, który stał się masą upadłości mającą na celu jak najwyższe zaspokojenie wierzycieli".

Apel do wierzycieli

"Syndyk zwraca się do wszystkich wierzycieli Idea Bank S.A., do zgłaszania roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami w drodze elektronicznej poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych do dnia 25.08.2022 r., niezależnie od ich tytułu, czy też dotychczasowej sporności. O zasadności zgłaszanych roszczeń będzie decydował syndyk, a następnie sędzia-komisarz oraz sąd upadłościowy zgodnie z przepisami prawa upadłościowego" - przekazał syndyk.

Czytaj także:

Syndyk wyjaśnił, "iż ogłoszona upadłość dotyczy wyłącznie tej części działalności Idea Bank, która nie została przejęta zgodnie z decyzją o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji z dnia 30.12.2020 r.". "Nie ma zatem ona żadnego wpływu na główną część przedsiębiorstwa bankowego i jego klientów przejętych przez Bank Pekao S.A." - podkreślił syndyk.

PR24, akg