more_horiz
Gospodarka

"Mniej formalności, większa płynność finansowa firm". Projekt SLIM VAT 3 trafił do konsultacji

Ostatnia aktualizacja: 08.08.2022 15:25
Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający tzw. SLIM VAT 3, trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.
Resort finansów resort podaje, że SLIM VAT 3 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług.
Resort finansów resort podaje, że SLIM VAT 3 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług.Foto: Forum/Andrzej Hulimka

Jak podaje resort finansów, SLIM VAT 3 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług, który realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 r.

Więcej zwolnień z VAT

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu m.in. poprawę płynności finansowej firm, zmniejszenie formalności VAT w obrocie międzynarodowym, poszerzenie zakresu zwolnień z VAT, uproszczenie fakturowania, czy konsolidację i ujednolicenie wiążących informacji.

Uproszczenia ujęte w SLIM VAT 3 obejmują ponadto wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących, rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online/wirtualne, ułatwienia w pakiecie VAT e-commerce i liberalizację warunków dla podatnika bezgotówkowego (zwrot VAT – 15 dni).

Poprawa płynnośi finansowej

"SLIM VAT 3 to także realna poprawa płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Środki z rachunku VAT będą mogły być wykorzystane dodatkowo na zapłatę kolejnych rodzajów podatków i opłat. Natomiast konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji oznacza prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej" - zaznacza ministerstwo.

Czytaj także:

Dodatkowo proponuje się zwiększenie limitu wartości sprzedaży, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika. Liczony wraz z kwotą podatku wzrośnie on z 1 mln 200 tys. euro do 2 mln euro. Metoda kasowa, czyli sytuacja gdy VAT rozliczany jest dopiero w okresie, w którym nastąpiła płatność od klienta, stanie się bardziej dostępna, czyli więcej podatników będzie mogło składać deklaracje za okresy kwartalne.

Jak przypomniano w uzasadnieniu do projektu, pierwszą część pakietu SLIM VAT stanowiła ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, drugi pakiet w postaci SLIM VAT 2 wprowadziła do polskiego systemu podatkowego ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe.

PR24, akg