more_horiz
Gospodarka

Rekompensaty dla sektorów energochłonnych. Zobacz, kiedy rusza nabór wniosków

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2023 14:54
Nabór wniosków w programie rekompensat dla sektorów energochłonnych będzie uruchomiony w styczniu - poinformował resort rozwoju i technologii. Budżet programu to 5 mld zł, a firmy będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości do 4 lub 50 mln euro.
Grupa przemysłów, która będzie mogła skorzystać z pomocy dla energochłonnych branż, zużywa rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej.
Grupa przemysłów, która będzie mogła skorzystać z pomocy dla energochłonnych branż, zużywa rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej.Foto: Shutterstock/Norenko Andrey

Resort przekazał, że nabór wniosków w programie rekompensat będzie uruchomiony w styczniu. Informacja o rozpoczęciu naboru będzie ogłoszona w w BIP NFOŚiGW oraz w BIP Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Ile czasu na składanie wniosków?

"Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni na składanie wniosków od dnia opublikowania przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz operatora programu informacji o możliwości ich składania. Nabór będzie prowadzony elektronicznie, a wnioski będą składane w aplikacji udostępnionej na stronie operatora programu. Wnioski będą podpisywane wyłącznie za pomocą podpisu kwalifikowanego. Wypłata środków powinna nastąpić w lutym br." - dodano.

Cytowany w informacji szef MRiT Waldemar Buda przypomniał, że budżet programu to 5 mld zł. "Chcemy zapewnić branżom energochłonnym stabilność i ciągłość produkcji, a przede wszystkim pomóc w utrzymaniu miejsc pracy" - dodał.

Kto może skorzystać z programu wsparcia?

Według ministerstwa, grupa przemysłów, która będzie mogła skorzystać z pomocy, zużywa rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, czyli ponad jedną trzecią zużycia wszystkich firm przemysłowych. To takie branże jak: hutnictwo, ceramika, produkcja cementu czy nawozów.

Jak wyjaśniono, do programu wsparcia kwalifikować się będą przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce, którzy spełniają łącznie dwa warunki. Po pierwsze, koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3 proc. wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6 proc. wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r. Po drugie, co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską.

Od czego będzie zależeć wsparcie finansowe?

Resort dodał, że wsparcie finansowe dla firm zależeć będzie od kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorcę od lutego do grudnia 2022 r. Są to koszty zakupu gazu i energii wynikające ze wzrostu cen wyższego niż o 50 proc. względem średniej ceny z 2021 r.

W ramach wsparcia, obowiązywać będą dwa maksymalne limity pomocy uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

Czytaj także:

"Limit podstawowy wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 4 mln euro na grupę kapitałową. Do zwiększonego limitu pomocy uprawnieni będą przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek wskaźnika EBITDA (miara rentowności przedsiębiorstwa) o co najmniej 40 proc. pomiędzy całym rokiem 2021 a 2022 albo pomiędzy drugim półroczem 2021 r. a drugim półroczem 2022 r. Zwiększony limit będzie dotyczył również tych firm, które w obu tych okresach odnotowały ujemny wskaźnik EBITDA. Kwota wsparcia w zwiększonym limicie może wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, aż do 50 mln euro na grupę kapitałową" - wskazano.

Czytaj także:

Gwarantowana cena energii dla firm i instytucji. Zbliża się ostateczny termin składania oświadczeń

Pomoc dla energochłonnych firm. Będzie druga runda rządowego wsparcia

Aby złożyć wniosek o wsparcie oprócz podstawowych informacji o przedsiębiorstwie, trzeba będzie dołączyć także do niego inne dokumenty i oświadczenia. Ich pełna lista znajduje się na stronie resortu rozwoju i technologii.

Chodzi m.in. o podanie: kodów PKD lub PRODCOM, w których przedsiębiorca wykaże co najmniej 50 proc. wartości produkcji lub dochodu; ilości i cen zakupionej energii; wartości wskaźnika EBITDA. Trzeba będzie złożyć też oświadczenia dotyczące m.in. nie zalegania z zapłatą podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne.

PAP/IAR/PR24, akg