more_horiz
Gospodarka

Giełda w Warszawie w 2022 r. Największy udział w obrotach mieli zagraniczni inwestorzy

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2023 12:23
Największy udział w obrotach na rynku głównym GPW w 2022 r., tak jak w poprzednich latach, mieli inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali oni 64 proc. obrotów akcjami - poinformowała giełda. Dodano, że krajowi inwestorzy instytucjonalni odpowiadali za 19 proc. obrotów. 
GPW: Na rynku NewConnect prym nadal wiodą krajowi inwestorzy indywidualni, których udział w obrotach wyniósł 84 proc.
GPW: Na rynku NewConnect prym nadal wiodą krajowi inwestorzy indywidualni, których udział w obrotach wyniósł 84 proc. Foto: FORUM/Robert Gardzinski

Jak podała Giełda Papierów Wartościowych, w całym 2022 r. największy udział w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW wygenerowali inwestorzy zagraniczni. Wyniósł on 64 proc., o 7 pkt proc. więcej niż w 2021 r., co jest najwyższym wynikiem w historii. W samym II półroczu 2022 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 64 proc. obrotów, o 1 pkt proc. więcej niż w I półroczu 2022 r.

"Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w 2022 r. wyniósł 19 proc., o 2 pkt proc. mniej niż w 2021 r. W II połowie 2022 r. inwestorzy instytucjonalni odpowiadali za 20 proc. obrotów, o 1 pkt proc. więcej niż w I połowie 2022 r. W 2022 r. inwestorzy indywidualni wygenerowali 17 proc. obrotów na Głównym Rynku GPW, o 5 pkt proc. mniej rdr. W II połowie 2022 r. inwestorzy indywidualni byli odpowiedzialni za 16 proc. obrotów, 2 pkt proc. mniej niż w I połowie 2022 r." - stwierdzono w informacji prasowej GPW.

Giełda podała, że w II półroczu 2022 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu były inne podmioty instytucjonalne (29,4 proc.), na drugim animatorzy (25,9 proc.), a na trzecim firmy (17,2 proc.).

Mała "Giełda"

"Na rynku NewConnect największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni, którzy w 2022 r. odpowiadali za 84 proc. obrotów, co stanowi spadek o 4 pkt proc. rdr. Udział inwestorów indywidualnych w II połowie 2022 r. wyniósł 86 proc., o 4 pkt proc. więcej niż w I połowie 2022 r. W 2022 r. inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 11 proc. obrotów, o 4 pp. więcej niż w 2022 r., a zagraniczni - 5 proc. (o 1 pkt proc. mniej rdr). Natomiast udział inwestorów instytucjonalnych i zagranicznych w II połowie 2022 r. wyniósł odpowiednio: 10 proc. (-1 pkt proc. rdr) oraz 4 proc. (-2 pkt proc. rdr)" - podano w komunikacie GPW.

W II półroczu 2022 r. na podium wśród instytucji krajowych na NewConnect uplasowały się firmy, które odpowiadały za 39 proc. obrotów akcjami, animatorzy - 32,6 proc., oraz inne podmioty - 21,7 proc.

Instrumenty pochodne

GPW podała także, że w 2022 r. na rynku derywatów wiodącą rolę odegrali inwestorzy zagraniczni, których udział w obrotach na rynku kontraktów terminowych osiągnął rekordowy poziom 38 proc., o 11 pkt proc. więcej niż w 2021 r. Krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 35 proc. w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi, o 3 pkt proc. więcej niż w roku 2021. Instytucje krajowe odpowiadały za 27 proc. obrotów na tym rynku, co stanowi spadek o 14 pkt proc. rdr.

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach opcjami wzrósł o 5 pkt proc. rdr do 45 proc., natomiast inwestorzy zagraniczni i krajowi instytucjonalni odpowiadali za odpowiednio: 34 proc. (-1 pkt proc. rdr) i 21 proc. (-4 pkt proc. rdr) obrotów na tym rynku. Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł po 50 proc.

"W II półroczu 2022 r. wśród instytucji krajowych na rynku kontraktów terminowych na podium znaleźli się animatorzy, którzy odpowiadali za 56,5 proc. obrotów, na drugim miejscu firmy (21,7 proc.), na trzecim - inne podmioty (11,8 proc.). Na rynku opcji w obrotach dominowały firmy z wynikiem na poziomie 55,4 proc., animatorzy (42,5 proc.) oraz TFI (1,9 proc.). W II półroczu 2022 r. na rynku produktów strukturyzowanych na pierwszym miejscu uplasowali się Członkowie Giełdy (40,1 proc.), na drugim znalazły się firmy (30,2 proc.), a na trzecim animatorzy (29,4 proc.)" - stwierdzono w informacji GPW.

Giełda wyliczyła także, że na rynku obligacji Catalyst główną rolę w obrotach odgrywały instytucje krajowe, które w 2022 r. wygenerowały udział na poziomie 59 proc., co stanowi spadek o 14 pp. wobec 2021 r. Inwestorzy indywidualni odpowiadali za 40 proc. obrotów (+14 pp. rdr), natomiast inwestorzy zagraniczni za 1 proc. (tyle samo co rok wcześniej).

Czytaj także:

PAP/IAR/PR24.pl/mk