more_horiz
Gospodarka

Stopy procentowe w Polsce. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Ostatnia aktualizacja: 10.05.2023 15:16
Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na poziomie 6,75 procent.
RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian
RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmianFoto: NBP

Ankietowani przed posiedzeniem analitycy spodziewali się braku zmian stóp procentowych. 

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

  • stopa referencyjna 6,75 proc. w skali rocznej
  • stopa lombardowa 7,25 proc. w skali rocznej
  • stopa depozytowa 6,25 proc. w skali rocznej
  • stopa redyskonta weksli 6,8 proc. w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli 6,85 proc. w skali rocznej

W czwartek, 11 maja o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1 proc.) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Oczekiwanie na obniżki stóp procentowych

Majowe posiedzenie było ósmym z rzędu, kiedy RPP nie zmieniła stóp procentowych. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami analityków. Ekonomiści uważają, że jeśli dojdzie w tym roku do obniżek stóp, to nastąpi to dopiero w drugiej połowie roku. Część analityków uważa, że warunki do obniżek pojawią się w przyszłym roku. 

Według ekonomisty PIE Marcina Klucznika utrzymująca się wysoka inflacja bazowa oznacza brak przestrzeni do obniżek stóp w tym roku. Zauważył też, że podobny poziom stóp utrzymuje się w większości krajów naszego regionu. "Banki centralne w Europie Środkowej raczej unikają obniżek stóp procentowych. Bank centralny Czech na ostatnim posiedzeniu rozważał przeciwny ruch – wniosek o kolejną podwyżkę stóp z 7,0 do 7,25 proc. przepadł zaledwie jednym głosem" - napisał Klucznik.

Analityk ocenił, że inflacja spadnie pod koniec roku poniżej 10 proc., co w dużej mierze będzie efektem wolniejszego wzrostu cen żywności oraz energii. Dodał, że spowolnienie gospodarcze w Polsce i strefie euro obniży również inflację bazowej jednak skala hamowania będzie niewielka.

"Marcowa projekcja banku centralnego wskazuje, że wskaźnik ten wyniesie 8,4 proc. w końcówce roku - to wciąż ponad 1,5 pkt. proc. wyżej niż stopa NBP. Z kolei dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń oznacza wysokie podwyżki cen usług - GUS wskazuje, że w marcu podrożały one o 13,3 proc. względem poprzedniego roku" - zauważył przedstawiciel PIE zaznaczając, że w takich warunkach spodziewa się, że stopy procentowe nie ulegną zmianie w całym 2023 roku.

Posłuchaj
00:28 IAR/Augustyniak: Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak mówi, że obniżka stóp procentowych w tym roku jest możliwa, ale nie przesądzona (IA Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak mówi, że obniżka stóp procentowych w tym roku jest możliwa, ale nie przesądzona (IAR)

NBP: powrót do celu NBP będzie stopniowy

Rada Polityki Pieniężnejw komunikacie po posiedzniu zwróciła uwagę, że "inflacja na świecie obniża się" (miesiąc wcześniej wskazywała, że dzieje się tak w największych gospodarkach), ale jednocześnie podtrzymała ocenę, że powrót inflacji do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego będzie następował stopniowo. 

"Inflacja na świecie się obniża. W większości gospodarek nadal jest ona jednak wysoka, do czego przyczyniają się wtórne efekty wcześniejszych szoków podażowych, w tym na rynku energii, a także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy. Jednak spadek cen wielu surowców wraz z ustąpieniem napięć w globalnych łańcuchach dostaw ogranicza presję cenową. Jest to widoczne w systematycznie obniżającej się dynamice cen produkcji. Jednocześnie inflacja bazowa pozostaje wysoka" - czytamy w komunikacie.

Ocena światowych procesów inflacyjnych przedstawiona miesiąc temu była taka sama - Rada stwierdziła wówczas jedynie, że "inflacja w największych gospodarkach rozwiniętych obniża się".

Globalna inflacja ograniczona

"Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. W efekcie Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki" - napisała też RPP, podtrzymując swoje wcześniejsze stanowisko.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, powtórzono także.

"NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego" - powtórzono również w komunikacie.

Czytaj także:

PAP/ISBnews/IAR/PR24.pl/mk

REKLAMA