more_horiz
Gospodarka

Obawy samorządów nie sprawdziły się. Po zmianach dochody budżetowe są wyższe i bardziej stabilne

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2022 11:40
Dochody samorządów z PIT po I kwartale 2022 r. w wyniku wprowadzenia gwarantowanego mechanizmu równych miesięcznych rat były o ok. 573 mln zł większe niż gdyby obowiązywał system poprzedni - poinformowało Ministerstwo Finansów.
W najbliższych dniach z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, zostanie przekazana pierwsza rata dodatkowych środków z tytułu wsparcia samorządów w realizacji dodatkowych zadań.
W najbliższych dniach z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, zostanie przekazana pierwsza rata dodatkowych środków z tytułu wsparcia samorządów w realizacji dodatkowych zadań.Foto: MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock

W informacji Ministerstwo Finansów zaznaczyło, że zmiana systemu płatności udziału samorządów w PIT przyczyniła się do "zrównoważenia dochodów JST, w tym miast na prawach powiatu i bardziej równomiernego przekazywania środków finansowych w ciągu roku budżetowego".

Resort przypomniał, że dochody miast na prawach powiatu za rok 2021 zamknęły się nadwyżką budżetową w kwocie 2,8 mld zł, zaś na poziomie operacyjnym - nadwyżką operacyjną (bieżącą) w kwocie prawie 10,6 mld zł.

Po zakończeniu roku budżetowego 2021 miastom na prawach powiatu zostało ponad 13,6 mld zł środków na realizację zadań w roku 2022 i kolejne lata.

Więcej o ponad 1,4 mld zł od prognoz

"W maju 2021 r. (przed ogłoszeniem Polskiego Ładu) miasta na prawach powiatu planowały na 2022 r. dochody z tytułu udziału w PIT i CIT w łącznej kwiecie 28,9 mld zł. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu oraz rozwiązań stabilizujących i wzmacniających finanse JST, łączne dochody tych miast roku 2022 z tytułu PIT i CIT (po uzupełnieniu o dodatkowe środki subwencyjne) wyniosą ponad 30 mld zł i będą wyższe o ponad 1,4 mld zł od prognoz tych miast sprzed Polskiego Ładu - czytamy w informacji MF.

Resort przypomniał, że w wyniku wprowadzonych ustawą z 14 października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została reguła, która w kolejnych latach będzie stabilizować i zabezpieczać dochody samorządów. Ewentualne ubytki w dochodach z PIT i CIT będą kompensowane w dominującym stopniu dodatkowym wzrostem subwencji rozwojowej oraz potencjalnym uzupełnieniem środków subwencyjnych.

Pierwsza rata dodatkowych środków

Ministerstwo podało, że aktualnie prowadzone są dyskusje ze stroną samorządową w zakresie doprecyzowania zasad podziału między JST środków będących kompensatą ubytków w dochodach.

"W najbliższych dniach na rachunki bankowe JST, w tym budżetów miast na prawach powiatu, z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, zostanie przekazana pierwsza rata dodatkowych środków z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" - dodało Ministerstwo Finansów.

PR24.pl, PAP, DoS