more_horiz
Gospodarka

Wszystkie "czternastki" już na kontach emerytów. Dla zdecydowanej większości pełna kwota

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2022 14:00
Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymał już czternastą emeryturę. We wtorek środki trafiły do 1,3 mln osób na łączną kwotę 1,5 mld zł - poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Czternastkę z ZUS otrzymało łącznie około 7,2 mln osób.
Prawo do czternastki mają osoby, które na 24 sierpnia 2022 r. pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne.
Prawo do "czternastki" mają osoby, które na 24 sierpnia 2022 r. pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne.Foto: Shutterstock/Ljupco Smokovski

ZUS rozpoczął wypłatę "czternastek" 25 sierpnia. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest wraz z bieżącą emeryturą, rentą lub innym świadczeniem długoterminowym. Świadczenie jest wypłacane z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze.

"Czternastki" bez podatku

"Czternastą emeryturę z ZUS otrzymało w tym roku łącznie około 7,2 mln osób, a wydatkowana na ten cel kwota wynosi ponad 8,7 mld zł. Przy czym trzy czwarte uprawnionych otrzymało świadczenie w pełnej wysokości, czyli 1.217,98 zł na rękę" - przypomniała prezes ZUS.

Prawo do "czternastki" mają osoby, które na 24 sierpnia 2022 r. pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę - 1.338,44 zł brutto otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekracza 2.900 zł brutto. Pozostali otrzymali czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Świadczenie nie zostało jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury była niższa niż 50 zł. To oznacza, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4.188,44 zł brutto.

"Czternastki" nie otrzymają także osoby, których wypłata świadczenia głównego była zawieszona na dzień 24 sierpnia, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. W takiej sytuacji dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie przekazane z chwilą wznowienia wypłaty świadczenia.

Pełna wysokość świadczenia na rękę wynosi 1.217,98 zł. Od "czternastki" nie jest odprowadzany podatek, a jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Dodatkowa ulga dla osób uprawnionych

W ubiegłym roku czternastą emeryturę z ZUS otrzymało 7,8 mln świadczeniobiorców na kwotę 9 mld zł. W pełnej kwocie została wypłacona 81 proc. uprawnionych.

"Oprócz 265 mld zł z tytułu emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do emerytów i rencistów trafiło w 2022 roku 12,7 mld zł z tytułu trzynastej emerytury, ponad 9 mld zł w ramach czternastki. Co więcej 'trzynastka' i 'czternastka' są zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza ulgę dla osób uprawnionych w wysokości łącznie około 1,5 mld zł. Ponadto emeryci i renciści skorzystali na tegorocznych reformach podatkowych, najpierw 11 mld zł od stycznia, a następnie kolejne 2,3 mld zł od lipca" - dodała prof. Gertruda Uścińska.

PR24.pl, PAP, DoS