more_horiz
Gospodarka

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o prawach konsumenta oraz przeciwdziałaniu lichwie. Sprawdź szczegóły

Ostatnia aktualizacja: 10.11.2022 11:01
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o prawach konsumenta. Przepisy wydłużają m.in. z 2 do 6 lat okres dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi. Prezydent podpisał również ustawę zmieniającą przepisy ustanowione w celu przeciwdziałania lichwie. Ma ona na celu zapobieganie udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim.
Nowelizacja ma poprawić sytuację konsumentów przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami m.in. o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych.
Nowelizacja ma poprawić sytuację konsumentów przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami m.in. o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych.Foto: BGStock72/Shutterstock

Ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo prywatne międzynarodowe wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę cyfrową w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywę towarową. Dyrektywy weszły w życie 11 czerwca 2019 r., a państwa członkowskie były zobowiązane do ich implementacji do 1 lipca 2021 r., z mocą od 1 stycznia 2022 r.

Zgodność towaru z umową

Nowelizacja ma poprawić sytuację konsumentów przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem. Wydłuża m.in. z 2 do 6 lat okres dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

Obie implementowane dyrektywy - cyfrowa i towarowa - mają się przyczynić do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE i zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów. Chodzi o ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań co do umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, w tym przepisów dotyczących zgodności towarów z umową, środków ochrony prawnej przysługujących w przypadku braku takiej zgodności, sposobów korzystania z tych środków oraz gwarancji handlowych.

"Hierarchia" środków ochrony

Państwa członkowskie nie mogą przyjmować ani utrzymywać regulacji odmiennych od tych przyjętych w dyrektywach, w tym ustanawiać wyższego poziomu ochrony konsumentów.

W informacji Kancelarii Prezydenta zwrócono uwagę, że ustawa określa prawa konsumenta z tytułu braku zgodności towaru z umową, wprowadzając w tym zakresie "hierarchię" środków ochrony konsumenta - konsument w pierwszej kolejności będzie miał prawo domagać się przywrócenia zgodności towaru z umową przez jego naprawę lub wymianę, i dopiero w dalszej kolejności, o ile naprawa czy też wymiana okażą się m.in. nieopłacalne, konsument będzie mógł skorzystać z kolejnych uprawnień, tzn. żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r.

Pożyczki o charakterze lichwiarskim

Prezydent podpisał również ustawę zmieniającą przepisy ustanowione w celu przeciwdziałania lichwie. Ma ona na celu zapobieganie udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim.

Uchwalona 6 października ustawa wprowadza przepisy mające na celu zwiększenie ochrony osób fizycznych zawierających umowy o pożyczkę pieniężną, niepozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prezydent Duda podpisał również sześć innych ustaw, między innymi o ratyfikacji umowy między Polską a Indiami o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych oraz o zmianach w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce". Podpisy prezydenta znalazły się też pod ustawą o lasach i zmianą Kodeksu Wykroczeń oraz ustawą o Centralnym Azylu dla Zwierząt, a także ustawą o repatriacji.

PR24.pl, IAR, PAP, DoS