more_horiz
Gospodarka

UOKiK przyjrzał się pracy przedsiębiorców. "W ponad połowie sklepów i lokali stwierdzono nieprawidłowości"

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2022 14:47
U 53 proc. przedsiębiorców spośród 868 skontrolowanych placówek detalicznych, usługowych i gastronomicznych, Inspekcja Handlowa stwierdziła nieprawidłowości dotyczące m.in. oznaczenia towarów. Były wśród nich 24 placówki sieci Biedronka, 10 sieci Kaufland, po 7 sieci Lidl i Aldi - poinformował UOKiK.
W przypadku lokali gastronomicznych brakowało często informacji w cennikach o nominalnej ilości oferowanych potraw i napojów.
W przypadku lokali gastronomicznych brakowało często informacji w cennikach o nominalnej ilości oferowanych potraw i napojów.Foto: Carolina Jaramillo/Shutterstock

W pierwszym półroczu 2022 roku Inspekcja Handlowa objęła kontrolą 1.637 przedsiębiorców, m.in. placówki detaliczne, należące do sieci handlowych, lokale usługowe oraz gastronomiczne. Nieprawidłowości stwierdzono u 868 przedsiębiorców (53 proc.).

Inspektorzy skontrolowali również ponad 322 tys. produktów, z czego przeszło 43,5 tys. zakwestionowano ze względu na sposób oznaczenia ceny.

Brak cennika i niewłaściwe zapisy

Spośród nieprawidłowo oznaczonych towarów 74,2 proc. nie miało cen jednostkowych, przy 4,7 proc. została ona błędnie wyliczona, 16,7 proc. wyrobów nie miało ceny, a 3,1 proc. było nieprawidłowo oznaczonych.

"Na parkingach i stacjach benzynowych brakowało cenników dla kierowców pojazdów zbliżających się do parkingu" - stwierdziła Inspekcja Handlowa.

Według wyników kontroli, w placówkach usługowych odnotowano m.in. przypadki braku cennika i niewłaściwe, budzące wątpliwości zapisy, takie jak np. brak jednoznacznej ceny za świadczone usługi. W przypadku lokali gastronomicznych brakowało często informacji w cennikach o nominalnej ilości oferowanych potraw i napojów.

W 6,9 proc. skontrolowanych placówkach sprzedaży detalicznej stwierdzono niezgodność ceny z tą zakodowaną na kasie - na niekorzyść konsumenta. Zauważono także nieprawidłowości w 4,9 proc. zbadanych placówek sprzedających produkty "na wagę" przy odliczaniu wagi opakowania, co mogłoby doprowadzić do pobierania wyższej należności.

Kolejne naruszenie obowiązków

Na podstawie zgromadzonych danych, wydano 739 decyzji nakładających kary pieniężne na przedsiębiorców o łącznej kwocie ponad 628,8 tys. zł za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach oraz 16 decyzji nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne o łącznej kwocie 76,5 tys. zł za kolejne naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach.

W przypadku sieci handlowych - jak wynika z raportu UOKiK - poddano kontroli:

  • 58 placówek sieci Biedronka, stwierdzając nieprawidłowości w 24 z nich (41,4 proc.);
  • 22 placówki sieci Kaufland, stwierdzając nieprawidłowości w 10 z nich (45,5 proc.);
  • 22 placówki sieci Lidl, stwierdzając nieprawidłowości w 7 z nich (31,8 proc.);
  • 12 placówek sieci Aldi, stwierdzając nieprawidłowości w 7 z nich (58,3 proc.).

PR24.pl, IAR, PAP, DoS