more_horiz
Gospodarka

Via Carpatią pojedziemy w Polsce w 2025 r.

Ostatnia aktualizacja: 25.09.2018 18:34
Szlak komunikacyjny Północ-Południe czyli Via Carpatia, był tematem pierwszego posiedzenia Komisji Inicjatywy Środkowoeuropejskiej w Warszawie.
Audio
  • Kiedy pojedziemy w Polsce Via Carpatią, mówili goście radiowej Jedynki Polskiego Radia./Aleksandra Tycner, Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia/.
Posiedzenie Komisji Ogólnej ds. Gospodarczych Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, 25 bm. w Sejmie. Dyskusja odbyła się pod hasłem Połączenia infrastrukturalne, drogowe i energetyczne, w regionie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej na osi północ  południe, ze szczególnym uwzględnieniem projektu drogowego Via Carpatia.
Posiedzenie Komisji Ogólnej ds. Gospodarczych Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, 25 bm. w Sejmie. Dyskusja odbyła się pod hasłem "Połączenia infrastrukturalne, drogowe i energetyczne, w regionie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej na osi północ – południe, ze szczególnym uwzględnieniem projektu drogowego Via Carpatia". Foto: PAP/Tomasz Gzell

 Projekt nabiera coraz realniejszych kształtów, ale potrzebne jest jego dofinansowanie także ze strony Komisji Europejskiej, uważają posłowie 10 krajów, którzy spotkali się w stolicy Polski.

Połączeń Północ-Południe w Europie brakuje. Via Carpatia jest projektem strategicznym, pozwala zacieśniać współpracę państw Trójmorza. 

− W Polsce jej finansowanie jest zapewnione - podkreśla minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.

Polska wykorzystuje unijne fundusze do budowy swoich odcinków Via Carpatii

Jak wyjaśnia, z części tego dofinansowania już korzystamy – budując odcinki dróg między Lublinem a Rzeszowem, przygotowując inwestycję do Barwinka, czyli do południowej granicy Polski.

W Słowacji pojedziemy Via Carpatią w 2023 r., na Węgrzech w 2022 r, a w Polsce – w 2025 r.

Jak przypomniał minister Adamczyk, na ostatnim Forum Ekonomicznym w Krynicy, minister transportu Słowacji zapewnił, że w 2023 r. pojedziemy Via Carpatią przez ten kraj, a minister spraw zagranicznych Węgier zapewnił, że na Węgrzech pojedziemy tym szlakiem w 2022 r. Trwają przygotowania do tej inwestycji w Rumunii i Bułgarii.

− Zapewniłem, że na terenie naszego kraju pojedziemy Via Carpatią w 2025 r, mówi minister Adamczyk.

− A do końca 2030 roku pojedziemy Via Carpatia z Kłajpedy do Tesalonik - zapewnił minister Adamczyk.

− Mamy też nadzieję, że i Łotwa i Estonia przystąpią do tego projektu, i projekt będzie realizowany w kierunku północnym, mówi Adamczyk.

Kraje związane z Via Carpatią starają się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

− Obecnie wszystkie państwa uczestniczące w projekcie starają się o jego dofinansowanie przez Unię Europejską - powiedział Bogdan Rzońca, przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury i  Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

Jak przypomina, Unia Europejska przeznaczyła na to środki z programu „Łącząc Europę”.

− Polska ma środki na sfinansowanie całej drogi przez nasz kraj liczącej 660 kilometrów, zapewnia Rzońca.

− Inwestycje trwają we wszystkich krajach, ale chodzi też o czas - wyjaśnia Rzońca.

Na przykład Rumunia ma do wykonania najdroższy odcinek drogi i unijne wsparcie ułatwiłoby terminowe zakończenie prac i płynne przekazywanie poszczególnych odcinków  szlaku Via Carpatia.

Przypomnijmy, że pomysł drogi Via Carpatia powstał w 2006 roku, a jego autorem był ówczesny prezydent Lech Kaczyński.
Aleksandra Tycner, jk