more_horiz
Gospodarka

Najistotniejsza reforma podatkowa ostatnich 30 lat. Fundacja CenEA analizuje Polski Ład

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021 07:27
Reforma podatkowego w ramach Polskiego Ładu będzie jedną z najistotniejszych zmian podatkowych w ciągu ostatnich 30 lat; skorzystają gospodarstwa domowe ze wszystkich decylowych grup dochodowych poza najwyższą, która przeciętnie straci 1390 zł miesięcznie - wynika z raportu fundacji CenEA.
Mateusz Morawiecki
Mateusz MorawieckiFoto: twitter.com/Prawo i Sprawiedliwość

Według analizy fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, wprowadzenie w życie proponowanych rozwiązań podatkowych oznacza wzrost dochodów do dyspozycji o ponad 10 zł miesięcznie dla 10,9 mln polskich gospodarstw domowych (co stanowi 79 proc. wszystkich gospodarstw domowych podatników), zaś suma tych korzyści sięgnie 28,8 mld zł rocznie.

Jednocześnie 1,4 mln gospodarstw odczuje stratę w dochodzie do dyspozycji przekraczającą 10 zł na miesiąc. Obliczono, że na ogłoszonym pakiecie reform podatkowych przeciętnie skorzystają gospodarstwa domowe ze wszystkich decylowych grup dochodowych poza najwyższą, w przypadku której przeciętne straty wyniosą 1390 zł miesięcznie.

Rozkład korzyści i strat

shutterstock_1380220862 emerytura 1200.jpg
Emerytura do 2,5 tys. zł będzie zwolniona z podatku. Polski Ład ma propozycje dla seniorów

"Patrząc na rozkład korzyści i strat w wyniku proponowanych zmian podatkowych według wyszczególnionych grup rodzin, uwagę zwraca wysoki odsetek osób w wieku emerytalnym korzystających ze zmian. Dotyczy to zarówno osób w wieku 60+/65+ gospodarujących samodzielnie (94,3 proc. odniesie korzyści przekraczające 10 zł miesięcznie), jak i małżeństw w tym wieku (odpowiednio 95,1 proc.)" - czytamy w raporcie "Polski Ład: dystrybucyjne konsekwencje propozycji podatkowych Zjednoczonej Prawicy".

Zaznaczono, że w tej drugiej grupie 31,5 proc. małżeństw odniesie korzyści wynoszące pomiędzy 100 a 250 zł miesięcznie, natomiast w przypadku 61,1 proc. zyski przekroczą 250 zł miesięcznie.

"Dla porównania, na korzyści przekraczające 250 zł miesięcznie liczyć może jedynie 14,9 proc. rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, 24,8 proc. małżeństw z dziećmi oraz 34,2 proc. małżeństw bez dzieci. Natomiast najwyższy odsetek rodzin, dla dochodów których proponowane zmiany będą miały negatywny efekt jest wśród małżeństw z dziećmi, wśród których 11,4 proc. poniesie straty w przedziale 10-250 zł miesięcznie, a kolejne 5,9 proc. odczuje spadek dochodów o więcej niż 250 zł miesięcznie" - wyliczono.


Problem wykluczenia osób starszych

W ocenie ekonomistów z CenEA grupą, która odniesie największe korzyści w wyniku proponowanych zmian w systemie podatkowym są rodziny osób w wieku emerytalnym, których głównym źródłem dochodu są świadczenia emerytalno-rentowe. Dzięki proponowanym zmianom dochody rodzin osób w wieku 60+/65+ wzrosną łącznie o 11,3 mld zł rocznie, co stanowi ponad połowę łącznych kosztów reformy w systemie PIT dla systemu finansów publicznych.

"Problem ubóstwa i wykluczenia osób starszych w Polsce pozostaje nadal poważnym wyzwaniem dla polityki społeczno-gospodarczej. Jednak przy innych równoległych instrumentach wsparcia tej grupy, takich jak trzynasta i czternasta emerytura, należy rozważyć czy w obecnej sytuacji polityka podatkowa nie powinna raczej skupić się na gospodarstwach aktywnych zawodowo, w szczególności tych o niskich dochodach" - postulują autorzy raportu.

Według nich tak ukierunkowane reformy powinny łączyć z jednej strony podnoszenie wysokości kosztów uzyskania przychodu, a z drugiej korzystać z istniejących instrumentów umożliwiających zwiększenie dochodów netto za pośrednictwem zwrotnych ulg podatkowych dla pracowników o najniższych dochodach.


Klasa średnia nie straci

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Proponowane zmiany w systemie podatkowym przewidują m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł (zmiany te nie będą dotyczyć przedsiębiorców rozliczających się liniowym, 19 proc. PIT-em).

Zlikwidowania ma być możliwość odliczania od podatku składki zdrowotnej, którą w wysokości 9 proc. będą płacić także przedsiębiorcy. Zapowiedziano specjalną ulgę podatkową, z której będzie mogła skorzystać klasa średnia, pracownicy zarabiający do 11 tys. zł miesięcznie; dzięki temu ci, którzy mogliby stracić na zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie, nie stracą.

PolskieRadio24.pl, PAP, DoS

REKLAMA