more_horiz
Gospodarka

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski

Ostatnia aktualizacja: 27.07.2021 19:45
Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 4,6 proc. z 3,5 proc., a na 2022 r. do 5,2 proc. z 4,5 proc. - wynika z najnowszej wersji cyklicznego raportu MFW World Economic Outlook. Ostrzega, że rozwój gospodarek na całym świecie zależy, jak nigdy dotąd, od dostępu i przebiegu szczepień przeciwko pandemii.
Panorama Warszawy. Zdjęcie ilustracyjne
Panorama Warszawy. Zdjęcie ilustracyjneFoto: TTstudio/ Shutterstock

Raport analizuje sytuację gospodarczą poszczególnych regionów i krajów, biorąc pod uwagę dostęp do szczepionek przeciwko pandemii oraz zaawansowanie szczepień.


Szczepienie shutterstock 1200.jpg
Światowa gospodarka urośnie w 2021 r. bardziej, niż zakładano. Pomagają szczepienia

MFW: ożywienie gospodarcze zależy od dostępu do szczepionek

Jak czytamy w raporcie, dostęp do szczepionek okazał się głównym czynnikiem odradzającym gospodarki, dzieląc je na dwa bloki: te, które mogą spodziewać się dalszej normalizacji aktywności jeszcze w tym roku (prawie wszystkie zaawansowane gospodarki) oraz te, które nadal będą musiały stawić czoła nawracającym infekcjom i rosnącej liczbie zgonów z powodu COVID.

Jednocześnie, jak przestrzega raport, powrót do zdrowia nie jest zapewniony nawet w krajach, w których infekcje są obecnie na bardzo niskim poziomie, o ile wirus krąży gdzie indziej.

Światowa gospodarka wzrośnie w 2021 r. o 6 proc., w 2022 r. o 4,9 proc.

Przewiduje się, że światowa gospodarka wzrośnie o 6,0 proc. w 2021 r. i 4,9 proc. w 2022 r.

Globalna prognoza na 2021 r. pozostaje niezmieniona w porównaniu z tą z kwietnia 2021 r., ale z kompensacyjnymi korektami, czytamy w raporcie.

Perspektywy dla rynków wschodzących i rozwijających się zostały nakreślone na 2021 r., zwłaszcza dla Azji wschodzącej. Z kolei prognoza dla gospodarek rozwiniętych jest korygowana w górę.

 "Zmiany te odzwierciedlają rozwój pandemii i zmiany w zakresie wsparcia politycznego" - czytamy w raporcie.

Większy wzrost PKB dzięki szczepieniom i dodatkowemu wsparciu fiskalnemu w USA

Podwyższenie prognozy o 0,5 punktu procentowego na 2022 r. wywodzi się w dużej mierze z prognozowanej aktualizacji dla zaawansowanych gospodarek, w szczególności Stanów Zjednoczonych, odzwierciedlającej przewidywane przepisy dotyczące dodatkowego wsparcia fiskalnego w drugiej połowie 2021 r. i szerzej poprawionych wskaźników zdrowia.

Raport zawiera też prognozy dotyczące inflacji – ta powróci do poziomu sprzed pandemii w 2022 r.

"Ostatnie presje cenowe w większości odzwierciedlają niezwykłe wydarzenia związane z pandemią i przejściowe niedopasowania między podażą a popytem", czytamy w raporcie.


adam glapiński 1200.jpg
Inflacja w przyszłym roku będzie niższa. Prezes NBP: wpływ kolejnych fal pandemii na gospodarkę jest coraz słabszy

Oczekuje się, że inflacja powróci do poziomów sprzed pandemii w większości krajów w 2022 r., choć niepewność pozostaje wysoka.

Ale uwaga na ceny żywności

Podwyższona inflacja jest jednak oczekiwana w niektórych gospodarkach wschodzących i rozwijających się, i jest częściowo związana z wysokimi cenami żywności.

Raport zaleca, aby banki centralne oceniły przejściową presję inflacyjną i unikały zaostrzania polityki fiskalnej, dopóki nie uzyskają większej jasności co do dynamiki cen.

Wyraźny komunikat banków centralnych nt. perspektyw polityki pieniężnej będzie kluczowy dla kształtowania oczekiwań inflacyjnych i zabezpieczenia się przed przedwczesnym zaostrzeniem warunków finansowych. Istnieje jednak ryzyko, że przejściowe naciski mogą stać się bardziej trwałe i banki centralne mogą być zmuszone do podjęcia działań zapobiegawczych.

Najważniejsze – sprawiedliwe rozmieszczenie szczepionek i dostęp do rynków finansowych

Raport ocenia, że wolniejsze niż oczekiwano wprowadzenie szczepionki pozwoliłoby wirusowi na dalszą mutację.

 "Najpilniejszym priorytetem jest sprawiedliwe rozmieszczenie szczepionek na całym świecie. Propozycja personelu MFW o wartości 50 miliardów dolarów, poparta wspólnie przez Światową Organizację Zdrowia, Światową Organizację Handlu i Bank Światowy, zapewnia jasne cele i pragmatyczne działania po realnych kosztach, aby zakończyć pandemię" - czytamy w raporcie.

Gospodarki o ograniczonych finansach również potrzebują nieograniczonego dostępu do międzynarodowych finansów w celu zachowania płynności.

Kraje muszą również podwoić zbiorowe wysiłki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

PR24, imf.org, MFW, PAP, jk