more_horiz
Gospodarka

Kanał Węgorzewski zostanie wyremontowany. Kolejny odcinek Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich odzyska blask

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2021 08:20
Rozpoczął się remont Kanału Węgorzewskiego w systemie Wielkich Jezior Mazurskich. Koszt remontu to blisko 21 mln zł, a prace potrwają do października 2022 r. Kanał Węgorzewski o długości 920 m jest elementem szlaku wodnego Pisz - Węgorzewo.
Remont kanałów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
Remont kanałów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.Foto: Przemysław Daca/Twitter

Prace remontowe będą polegały na rozbiórce zniszczonych i wybudowaniu nowych umocnień brzegowych. Oczyszczone i udrożnione zostanie także koryto kanału. Prace odmuleniowe obejmą dno do głębokości 1,6 m.

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest najpopularniejszym i najpiękniejszym szlakiem żeglugowym północno-wschodniej części Polski. Tak rozległego ciągu jezior, umożliwiającego uprawianie wszystkich rodzajów turystyki wodnej, a równocześnie tak urozmaiconego, nie ma w żadnym z państw Europy. Zapewnienie żeglowności wymaga jednak inwestycji, które podejmujemy z myślą o turystycznym rozwoju regionu - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Ostatni etap projektu

Prace trwają także na Węgorapie, która jest rzeką żeglowną i częścią szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Za blisko 22 mln zł zostaną rozebrane zniszczone i wykonane nowe umocnienia brzegowe, a także odbudowana zostanie kamienna kierownica (główka wejściowa na lewym brzegu rzeki Węgorapy z jeziora Mamry) i istniejący narzut kamienny. Celem inwestycji jest zabezpieczenie brzegów rzeki Węgorapy przed rozmywaniem spowodowanym przez naturalne procesy powodujące erozję brzegu oraz jednostki pływające. Prace potrwają do marca 2023 roku.

Oba zadania realizowane są w ramach trzeciego, a zarazem ostatniego etapu projektu pod nazwą "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I, Etap III - remont śluzy Guzianka I, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargów na remont śluzy Guzianka I i Kanału Łuczańskiego w Giżycku.

Koszt remontów to ponad 150 mln zł

Obecnie trwają także remonty kanałów: Piękna Góra oraz Tałckiego, Mioduńskiego i Szymońskiego na szlaku od Giżycka do Mikołajek. W lipcu zakończył się natomiast remont kanału Grunwaldzkiego.

Na Kanale Tałckim zakończyły się prace rozbiórkowe i pogrążanie ścianek szczelnych. Na bieżąco wykonywane są roboty związane z wykonaniem oczepu. Remont zakończy się jeszcze w tym roku.

Na Kanale Mioduńskim zakończyły się prace rozbiórkowe i  pogrążanie ścianek szczelnych. Kontynuowane jest wykonanie drenażu i roboty związane z wykonaniem oczepu. Prace potrwają do lipca 2022 r.

Na Kanale Szymońskim trwają rozbiórki istniejącego ubezpieczenia oraz pogrążane są kolejno ścianki szczelne. Kontynuowane jest wykonanie drenażu oraz oczepu. Remont zakończy się w kwietniu 2023 r.

Na Kanale Piękna Góra rozpoczęły się rozbiórki istniejącego ubezpieczenia oraz pogrążane są kolejno ścianki szczelne. Roboty potrwają do marca przyszłego roku.

Koszt remontu kanałów to ponad 150 mln zł.

Zmienił się komfort i skrócił czas śluzowania

O wadze inwestycji na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich świadczy zainteresowanie wodniaków tym regionem. W minionym sezonie żeglugowym, od maja do października,  przez system dwóch śluz Guzianka I i Guzianka II prześluzowanych zostało blisko 20 tys. jednostek pływających. Dwumetrową różnicę poziomów wody pomiędzy jeziorami Guzianka Mała i Bełdany pokonało przez "starą" Guziankę prawie 7 tys. jednostek, zaś przez nową, oddaną do użytku w ubiegłym sezonie, prawie 13 tys.

Guzianka II znacznie odciążyła wysłużoną śluzę Guzianka I. W tym sezonie żeglugowym nie było już wielogodzinnych kolejek oczekujących na śluzowanie. Przeprawy odbywały się na bieżąco, a wodniacy i żeglarze wielokrotnie podkreślali, że zmienił się komfort i skrócił czas śluzowania.
Główny szlak Wielkich Jezior Mazurskich zaczyna się na jeziorze Brzozolasek w pobliżu miasta Pisz, a kończy się na Kanale Węgorzewskim w Węgorzewie. Długość szlaku w linii prostej to 111 km.

PR24.pl, MI, DoS