more_horiz
Gospodarka

Polski Ład to miliardy dla polskiej wsi, producentów żywności i rolników

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2022 12:00
Polski Ład w rolnictwie to dziesiątki miliardów złotych i euro na poprawę warunków życia mieszkańców wsi, produkcji rolnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Polski.
Wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział wyrównanie z poziomem europejskim unijnych dopłat dla rolników, posiadających gospodarstwa o powierzchni do 30 hektarów. Ma się to stać w ciągu obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
Wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział wyrównanie z poziomem europejskim unijnych dopłat dla rolników, posiadających gospodarstwa o powierzchni do 30 hektarów. Ma się to stać w ciągu obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.Foto: Shutterstock/PhotoRK

Wśród najważniejszych elementów programu, zaprezentowanego m.in. na konwencji PiS w Przysusze w październiku tego roku, znalazły się: wyrównanie dopłat do produkcji rolnej w stosunku do przeciętnej Unii Europejskiej i podniesienie ich dla niektórych gospodarstw, zwiększenie opłacalności produkcji rolniczej, zwiększenie możliwości handlu detalicznego, wprowadzenie nowego systemu ubezpieczeń rolniczych, pokrycie strat związanych z afrykańskim pomorem świń.

Celem zmian jest wyrównanie poziomu życia między miastem a wsią.

Polski Ład dla polskiej wsi -  kluczowe programy inwestycyjne i pomocowe:

    Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw

    Przejście na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazania gospodarstwa

    Nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników

    15 tys. zł dopłaty na budowę zbiornika retencyjnego w gospodarstwie

    Bezpłatne miejsca do handlu rolniczego w miastach

    4,5 miliarda złotych na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślał w przemówieniu, że ugrupowanie to dumnie reprezentuje polską wieś i dąży do zapewnienia jej godnego życia i rozwoju.

Jarosław Kaczyński wskazał, że naród może żyć w jedności tylko wtedy, gdy zapewni mu się równość szans i równość materialną, a przez to godność.

Dodał, że w ostatnich latach dochody mieszkańców wsi znacząco zbliżyły się do tych, osiąganych w miastach. Zaznaczył, że wpływ na to mają też migracje z miast, ale poprawa jest widoczna w całym rolnictwie. Jak mówił, Prawo i Sprawiedliwość umożliwi wyrównanie poziomu życia między miastem a wsią.

Wyrównanie do poziomu unijnego dopłat bezpośrednich

Wicepremier zapowiedział wyrównanie z poziomem europejskim unijnych dopłat dla rolników, posiadających gospodarstwa o powierzchni do 30 hektarów. Ma się to stać w ciągu obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Jarosław Kaczyński dodał, że dopłaty dla gospodarstw do 1220 hektarów mają nawet przekroczyć średnią dla Wspólnoty.

Dopłaty do hektara związane z dobrostanem zwierząt

Prezes PiS zapowiedział też dopłaty w wysokości 300 euro na hektar dla rolników, starających się o pieniądze w związku z dbaniem o dobrostan zwierząt.

Zakup nawozów bezpośrednio u producentów – bez marży pośredników

Jarosław Kaczyński wyraził przekonanie, że w związku z rosnącą ceną nawozów sytuację rolników poprawiłaby możliwość ich zakupu bezpośrednio od producentów. Nawozy mogłyby kupować zbiorowo po niższych cenach rolnicze grupy producenckie i spółdzielnie, w które łączyliby się rolnicy. Wicepremier tłumaczył, że ceny nawozów bardzo wzrosły, gdyż wzrosła cena gazu ziemnego. Jak mówił, "trzeba więc podjąć działania zaradcze".

Dopłaty do "zielonej" produkcji rolniczej

 Dopłaty obejmą rolników restrukturyzujących swoje gospodarstwa i podejmujących "zieloną", ekologiczną produkcję.

Wyrównanie za straty związane z afrykańskim pomorem świń

Planowane są także wyrównania za straty poniesione w wyniku afrykańskiego pomoru świń.

W zakresie walki z ASF minister poinformował, że rząd przeznaczył "150 milionów złotych na wyrównywanie różnicy cen w strefach czerwonych i tych innych".

Podkreślił, że "rolnicy, którzy sprzedają wieprzowinę w tych strefach, mogą liczyć na wyrównanie ceny". 50 milionów złotych przeznaczono na zachętę do bioasekuracji.

Grzegorz Puda zapowiedział też ograniczenie liczebności dzików jako najważniejszy element walki z ASF. W pierwszej kolejności - jak mówił - "w okolicach dużych ferm towarowych, gdzie jest hodowana trzoda chlewna, aby zabezpieczyć interes rolników".

Ułatwienia administracyjne

Jarosław Kaczyński dodał, że będą też znoszone ograniczenia administracyjne. Rząd planuje likwidację pozwoleń na pomieszczenia rolnicze o powierzchni do 300 metrów kwadratowych. Wymagane będzie jedynie zawiadomienie.

Wsparcie dla rolniczego handlu detalicznego - umożliwienie sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych

Jako priorytet minister rolnictwa Grzegorz Puda wskazał zwiększenie możliwości sprzedaży bezpośredniej przez rolników. Rolnicy będą ją mogli prowadzić we własnym gospodarstwie, w samochodzie - jak podkreślał "kupionym oczywiście z programu - w internecie oraz w swoim punkcie w mieście - "w swoim własnym warzywniaku".

Grzegorz Puda podkreślał, że jest bardzo istotne, aby rolnicy mieli własne sklepy do sprzedaży swoich produktów. Chodzi o handel "w dzień handlu rolniczego.

Rolnik będzie mógł sprzedawać lokalnie swoje produkty, i to bez podatku.

Sejm uchwalił ustawę o rolniczym handlu detalicznym. Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż własnych produktów. Przychody zwolnione z podatku  tego tytułu, zostały podwyższone z 40 do 100 tys. zł.

Sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego i mieszanego tylko na terenie województwa, gdzie zostały wyprodukowane

Dotyczą one m.in. ograniczenia obszaru handlu żywnością wyprodukowaną przez rolników. Przewidziano, że produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego lub mieszane (roślinno-zwierzęce) będą mogły być - tak jak dotychczas - sprzedawane tylko na terenie danego województwa, gdzie zostały wyprodukowane, i powiatów ościennych.

Natomiast na terenie całego kraju będzie możliwa sprzedaż wyrobów pochodzenia roślinnego.

Sprzedaż bezpośrednia rolników obejmuje tylko produkty z własnego gospodarstwa

Rolniczy handel detaliczny (RHD) (dawniej nazywany sprzedażą bezpośrednią) jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017 r. przeznaczoną dla rolników. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

Przychody zwolnione z podatku podniesione z 40 do 100 tys. zł

Znowelizowana ustawa w celu ułatwienia prowadzenia rolniczego handlu detalicznego podnosi z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwotę przychodów z tego tytułu zwolnioną od podatku dochodowego.

W ustawie zaproponowano też zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Rolnik sprzeda też swoje produkty bez limitów do restauracji, stołówek i sklepów

Efektem zmian będzie możliwość prowadzenia dostaw żywności przez podmioty prowadzące RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki - na terytorium całego kraju, a także możliwość nielimitowanej sprzedaży żywności konsumentom finalnym przez te podmioty.

Większa ochrona producentów rolnych

Producenci rolni otrzymają większą ochronę dzięki utworzeniu rachunku powierniczego oraz zmianom w prawie, dzięki którym powstrzymamy plagę nieterminowych wypłat oraz braku realizacji zobowiązań finansowych.

Program wsparcia dla małej retencji

Mateusz Morawiecki zapowiedział również program dotowania małej retencji na wsi. Podkreślał, że jest to narzędzie zapobiegania klęsce suszy, która nawiedzała Polskę. "Będziemy oferowali wszystkim, którzy będą chcieli zbudować sobie mniejszy, średni, większy zbiornik retencyjny dopłatę [w wysokości] 15 tysięcy złotych bez żadnych formalności" - mówił premier.

Nowe centra magazynowo-logistyczne oraz specjalny port dla handlu produktami rolnymi

Przedstawiając szczegóły Polskiego Ładu dla rolnictwa, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda zapowiedział między innymi utworzenie nowych centrów magazynowo-logistycznych oraz specjalnego portu dla handlu produkcją rolną.

Zyskowny eksport produkcji rolnej ma - jak mówił Grzegorz Puda - ułatwić dostęp do specjalnego portu.

- Po raz pierwszy w historii będziemy mieli rolniczy (...) agroport - podkreślił minister. Port ma podlegać pod spółkę Ministerstwa Rolnictwa i mieć własnego, polskiego operatora.

Powstaną centra przechowywania produktów rolniczych

Szef resortu rolnictwa zapowiedział także utworzenie nowych możliwości przechowywania produkcji rolniczej, na przykład w oczekiwaniu na lepszą cenę zbytu, w związku ze zmianami pogody.

- Przygotowujemy nowe centra magazynowo-logistyczne, do których rolnik będzie mógł swoje produkty sprzedawać, oddawać na ten trudniejszy czas - zapowiedział minister rolnictwa.

Dodał, że na ten cel zostało przeznaczone 4,5 miliarda złotych.

 Podkreślił, że pieniądze trafiają do rolników po to, aby mogli się przygotować "na te trudniejsze okresy, na to przetrwanie - nawet wtedy, kiedy mamy do czynienia z niższą ceną czy wieprzowiny czy owoców miękkich czy nawet jabłek".

Powstaje specjalny fundusz finansujący szkoły rolnicze

"Powołujemy nowy fundusz - fundusz, który został już utworzony z naszej rezerwy celowej; pierwszy w historii fundusz, który prawie w pełni zapewnia finansowanie większości szkód rolników. Jest to kwota 3 miliardy złotych w ramach rezerwy, która zostaje przeznaczona tylko i wyłącznie na te cele" - podkreślał minister.

Ubezpieczenia rolnicze – nowy, specjalny ubezpieczyciel, wzrost dopłat

W przyszłym roku pojawi się nowy ubezpieczyciel specjalnie dla rolników. Wzrośnie też kwota dopłat na ubezpieczenia dla rolników.

Dopłaty do składki upraw rolnych mają wynosić 65 procent. Przeznaczono na to półtora miliarda złotych.

- W tym roku to było pierwotnie 400, później 900, na przyszły rok zaplanowaliśmy miliard 400 milionów złotych samych dopłat do ubezpieczeń dla rolników - mówił ówczesny szef resortu rolnictwa Grzegorz Puda.

Rząd przyjął Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej: małe gospodarstwa z dopłatami na poziomie przekraczającym średnią UE

Wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował, że przyjęcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej UE pozwoli podwyższyć poziom dopłat bezpośrednich dla rolników w Polsce.

- Wskutek zatwierdzonych przesunięć ich poziom przekroczy pułap unijnej średniej. Dotyczyć to będzie wszystkich małych rodzinnych gospodarstw - zapowiedział szef resortu.

- Może nie jest to jeszcze bardzo dużo, ale jest to 102 procent średniej europejskiej, gospodarstwa do 50 hektarów będą zyskiwały takie dopłaty. Oczywiście jest to dzięki płatnością bezpośrednim, dopłacie redystrybucyjnej i jeszcze w dopłatach są płatności związane z produkcją czyli wspierające poszczególne rodzaje upraw ,ale też i płatności dotyczące utrzymania zwierząt poprzez zastosowanie dobrostanu zwierząt - wyliczał wiceprezes Rady Ministrów.

Wspierane będą także działania modernizacyjne, przewidziano premie dla młodych rolników. - System wydatkowania - tak jak obecnie - ma być złożony z dwóch filarów - dodał Henryk Kowalczyk.

- Pierwszy filar przeznaczony jest na płatności bezpośrednie - to jest kwota 17 miliardów euro i prawie 8 miliardów na rozwój obszarów wiejskich - a więc takie już dedykowane konkretnie inwestycje w gospodarstwach rolnych. Właśnie dzięki tej kwocie, dzięki temu systemowi, udało się wypracować to, co deklarowaliśmy - nadmienił.

Głównym założeniem nowej polityki rolnej UE będzie tak zwany Zielony Ład związany ze zrównoważoną i przyjazną środowisku produkcją żywności. Realizacji celów klimatycznych ma pomagać system dopłat i premii ujęty we Wspólnej Polityce Rolnej. Wicepremier oszacował, że na realizację tak zwanych ekoschematów przeznaczona będzie jedna trzecia środków przyznanych Polsce.


IAR, PAP, Ministerstwo Rolnictwa, ARiMR, jk