more_horiz
Gospodarka

PGNiG inwestuje w kopalnie ropy i gazu. Złoża będą eksploatowane 20 lat dłużej

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022 14:05
PGNiG planuje zainwestować 700 mln zł w dwie największe instalacje wydobywcze ropy naftowej i gazu ziemnego w Lubiatowie i Dębnie. Wydobycie zostanie zwiększone, a funkcjonowanie tych kopalni zostanie przedłużone o 15-20 lat. W obu zakładach wydobywa się zarówno ropę jak i gaz, przy czym to ropa jest głównym produktem.
Obecnie kopalnia Lubiatów obsługuje wydobycie ze złóż w Lubiatowie, Międzychodzie i Grotowie.
Obecnie kopalnia Lubiatów obsługuje wydobycie ze złóż w Lubiatowie, Międzychodzie i Grotowie.Foto: PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe poinformowało, że łącznie w obu kopalniach - w Lubiatowie i Dębnie - wydobywa się przeszło 480 tys. ton tego surowca rocznie, co stanowi aż 75 proc. całej krajowej produkcji ropy przez PGNiG.

"W ciągu najbliższych czterech lat spółka zamierza przeprowadzić w Lubiatowie i Dębnie szeroki program inwestycyjny o wartości ok. 700 mln zł. Celem jest optymalizacja pracy obu kopalń" - poinformowano w komunikacie.

Jak podkreślił PGNiG proces ten odbędzie się "w oparciu o wyniki analiz zrealizowanych przy pomocy nowoczesnych cyfrowych narzędzi, które PGNiG rozwija w ramach projektu Smart Field".

Wydobycie o 10 proc. surowca więcej

Inwestycje w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno będą polegały m.in. na rozbudowie instalacji technologicznej i modernizacji Ośrodka Centralnego oraz budowie generatora energii elektrycznej.

"Umożliwi to podłączenie do eksploatacji trzech odwiertów ze złoża gazu ziemnego Różańsko, z którego PGNiG będzie wydobywać ok. 80 mln m3 gazu rocznie w przeliczeniu na gaz wysokometanowy" - wyjaśniono.

W Dębnie zwiększy się wydobycie ropy. PGNiG planuje pięć nowych odwiertów eksploatacyjnych na złożu Barnówko-Mostno-Buszewo, co pozwoli wydobyć dodatkowe 440 tys. ton ropy naftowej. Oznacza to, że w całym okresie działania kopalni Dębno zostanie w niej wydobyte o 10 proc. surowca więcej niż prognozowano do tej pory".

Projekt inwestycji w Lubiatowie przewiduje podłączenie nowych odwiertów eksploatacyjnych oraz instalację kompresorów do zatłaczania gazu w celu stymulacji produkcji ropy.


PGNiG przewiduje, że w konsekwencji wydobycie gazu ziemnego zwiększy się 100 mln m3 rocznie w przeliczeniu na gaz wysokometanowy, a więc podwojenie obecnej produkcji tego paliwa.

Uwarunkowania geologiczne w Lubiatowie uniemożliwiają zwiększenie wydobycia ropy naftowej. PGNiG zaznaczył jednak, że inwestycje związane z wydobyciem ropy będą miały na celu ustabilizowanie wydobycia, bez czego "w ciągu kolejnych lat" poziom produkcji tego surowca spadłby o ok. 8 proc. rocznie.


56 mln zł z tytułu podatku

PGNIG poinformował, że planowane w Lubiatowie i Dębnie prace wydłużą okres funkcjonowania kopalni o 15-20 lat.

"Jest to istotne nie tylko ze względu na poziom krajowego wydobycia węglowodorów czy utrzymanie miejsc pracy. Działalność obu instalacji jest istotnym źródłem dochodów samorządowych" - zaznaczono.

Tylko w ubiegłym roku do budżetów samorządów w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, na terenie których znajdują się złoża obsługiwane przez kopalnie oraz same instalacje, PGNiG wpłaciło ponad 56 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości i opłat eksploatacyjnych uzależnionych od poziomu wydobycia węglowodorów.

Obecnie kopalnia Lubiatów obsługuje wydobycie ze złóż w Lubiatowie, Międzychodzie i Grotowie.

"Ich zasoby wydobywalne oszacowano na 7,3 mln ton ropy naftowej i 7,3 mld m3 gazu ziemnego zaazotowanego. Do tej pory wyeksploatowano 2,36 mln ton ropy naftowej i 2,34 mld m3 gazu" - wskazał PGNiG.


Do kopalni Dębno podłączono złoże: Barnówko - Mostno - Buszewo położone na granicy województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.

"Jego zasoby wydobywalne oszacowano na 12,6 mln ton ropy naftowej i 7,65 mld m3 gazu zaazotowanego, z czego do tej pory wydobyto 7,65 mln ton ropy naftowej i 6,66 mld m3 gazu" - czytamy w komunikacie spółki.

PR24.pl, PAP, DoS