more_horiz
Gospodarka

PGNiG z nowym złożem gazu. Spółka odkryła ogromne zasoby w Wielkopolsce

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2022 11:07
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odkryło nowe złoże gazu - w miejscowości Sierosław w Wielkopolsce. Spółka szacuje zasobność złoża na 650 mln m3 gazu ziemnego. To zysk nie tylko dla spółki, ale także dla lokalnych samorządów.
Złoże Sierosław znajduje się w utworach geologicznych czerwonego spągowca, które od kilku lat stanowią jeden z głównych obszarów działalności poszukiwawczej PGNiG w zachodniej Polsce.
Złoże Sierosław znajduje się w utworach geologicznych czerwonego spągowca, które od kilku lat stanowią jeden z głównych obszarów działalności poszukiwawczej PGNiG w zachodniej Polsce.Foto: PGNiG/twitter

Odkrycia dokonano otworem poszukiwawczym Sierosław-2H o długości ponad 3.640 metrów. Po podłączeniu odwiertu do eksploatacji będzie on produkował rocznie około 40 mln m2 gazu ziemnego zaazotowanego, co w przeliczeniu na gaz wysokometanowy oznacza 32 mln m3 paliwa rocznie.

Test potwierdził opłacalność eksploatacji

Złoże Sierosław znajduje się w utworach geologicznych czerwonego spągowca, które od kilku lat stanowią jeden z głównych obszarów działalności poszukiwawczej PGNiG w zachodniej Polsce. Lokalizacja odwiertu Sierosław-2H została wytypowana w oparciu o analizę wyników badań geofizycznych zrealizowanych metodą trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego.

Otwór był wiercony od kwietnia do czerwca 2022 roku, po czym wykonano test produkcyjny, który potwierdził opłacalność eksploatacji nowo odkrytych zasobów.

W konsekwencji odkrycia złoża Sierosław PGNiG planuje dalsze prace poszukiwawcze na tym obszarze. W przypadku odkrycia kolejnych złóż ich eksploatacja będzie mieć korzystny wpływ nie tylko na możliwość zabezpieczenia dostaw gazu, ale także na kondycję finansową samorządów, na terenie których znajdują się zasoby ropy i gazu.Największym beneficjentem są gminy

Spółki prowadzące wydobycie węglowodorów mają bowiem obowiązek uiszczać tzw. opłatę eksploatacyjną uzależniona od wielkości wydobycia. Opłata dzielona jest pomiędzy gminy, powiaty, województwa, na terenie których znajduje się złoże oraz, dodatkowo, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Największym beneficjentem są gminy, które otrzymują 60 proc. należnej opłaty. Część przypadająca na powiaty i województwa wynosi po 15 proc., a w przypadku NFOŚiGW - 10 proc.

W ubiegłym roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej PGNiG przekazało na rzecz samorządów około 125 mln zł, przy czym najwięcej, bo ponad 54 mln zł, otrzymały jednostki z województwa Wielkopolskiego.

PR24.pl, IAR, DoS