more_horiz
Gospodarka

Ile spraw i na jakie sumy miały firmy windykacyjne w 2021 rok? Znamy dane GUS

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022 12:10
W ubiegłym roku firmy windykacyjne przyjęły do obsługi wierzytelności o wartości nominalnej 31,9 mld zł. Na koniec 2021 r. obsługiwały 123,2 mld zł czynnych wierzytelności, wśród których 82,7 proc. stanowiły wierzytelności konsumenckie, a 17,3 proc. korporacyjne - poinformował GUS.
W ciągu 2021 r. przedsiębiorstwa windykacyjne przyjęły do obsługi 7,7 mln wierzytelności.
W ciągu 2021 r. przedsiębiorstwa windykacyjne przyjęły do obsługi 7,7 mln wierzytelności.Foto: misi4sty/Shutterstock

Główny Urząd Statystyczny zbadał 75 podmiotów zajmujących się windykacją w roku 2021. Według stanu na koniec 2021 r. firmy windykacyjne obsługiwały 17,0 mln czynnych wierzytelności (bez funduszy inwestycyjnych zewnętrznych) o wartości nominalnej 123,2 mld zł, w których 82,7 proc. stanowiły wierzytelności konsumenckie, a wierzytelności korporacyjne 17,3 proc. Wśród ogółu wierzycieli pierwotnych dla wierzytelności konsumenckich największą grupę stanowiły: banki (74,7 proc.) oraz firmy pożyczkowe (13,4 proc.).

W ciągu 2021 r. przedsiębiorstwa windykacyjne przyjęły do obsługi 7,7 mln wierzytelności (bez funduszy inwestycyjnych zewnętrznych) o wartości nominalnej 31,9 mld zł, w których 86,6 proc. stanowiły wierzytelności konsumenckie, a wierzytelności korporacyjne – 13,4 proc. Średnia wartość przyjętych do obsługi wierzytelności w minionym roku wyniosła 4141 zł (w porównaniu do 4275 zł w roku 2020).

Jaki typ spółek windykacyjnych dominuje?

W grupie 75 badanych przedsiębiorstw windykacyjnych było: 18 spółek akcyjnych, 42 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 15 podmiotów o innych formach prawnych. W 59 przedsiębiorstwach dominował kapitał krajowy, a w 16 - zagraniczny. Według stanu na koniec 2021 r. w badanych podmiotach działalnością w zakresie windykacji zajmowało się 6037 osób.

Wartość aktywów 61 podmiotów wyniosła 7,1 mld zł w 2021 r. i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 5,6 proc. Wybrane pod względem wielkości elementy aktywów podmiotów windykacyjnych w 2021 r. to: aktywa trwałe (5,9 mld zł), w tym inwestycje długoterminowe (5,4 mld zł) oraz aktywa obrotowe (1,2 mld zł), w tym inwestycje krótkoterminowe (0,5 mld zł).

Jakie miały przychody?

W całym 2021 r. przychody przedsiębiorstw windykacyjnych wyniosły 2,3 mld zł, a przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 1,2 mld zł (w 2020 r. 1,0 mld zł). Badane przedsiębiorstwa poniosły koszty z działalności w wysokości 1,5 mld zł. Spośród kosztów największą pozycję stanowiły koszty działalności operacyjnej i wyniosły 1,2 mld zł.

GUS wskazał, że do oceny sytuacji finansowej wzięto pod uwagę podmioty zajmujące się działalnością windykacyjną w zakresie jedynym lub dominującym oraz jednocześnie deklarujące w badaniu prowadzenie pełnej rachunkowości – 61 przedsiębiorstw. Spośród 61 badanych przedsiębiorstw 40 wypracowało w 2021 r. zysk netto w wysokości 830,2 mln zł, a dla 21 firm 2021 rok zakończył się stratą netto w wysokości minus 106,5 mln zł.

Wpływ pandemii koronawirusa na działalność zaobserwowało 27 badanych przedsiębiorstw windykacyjnych, z czego 26 firm oceniło go jako negatywny, a jedna jako pozytywny - podał GUS.


PR24/PAP/IAR/sw