more_horiz
Gospodarka

Zamrożenie cen gazu. Poznaliśmy szacunki rządu dotyczące kosztów dla budżetu

Ostatnia aktualizacja: 28.11.2022 10:36
Koszt rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej oraz stawek dystrybucji paliw gazowych dla niektórych odbiorców paliw gazowych wyniesie ok. 29 mld zł - zakłada projekt ustawy o zamrożeniu cen gazu na 2023 r., który w poniedziałek opublikowano na stronie Sejmu. Chodzi o rządowy projekt o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
Osoby, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego, uzyskają dodatkowo zwrot VAT zapłaconego przy zakupie gazu.
Osoby, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego, uzyskają dodatkowo zwrot VAT zapłaconego przy zakupie gazu.Foto: Bilanol/Shutterstock

W projekcie zaznaczono, że pozostałe wydatki w wysokości 2 mld złotych będą wiązały się ze zmianami w zakresie dodatku węglowego.

Jednocześnie zapisano, że osoby, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2.100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1.500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) uzyskają dodatkowo zwrot VAT zapłaconego przy zakupie gazu.

300 tys. gospodarstw domowych

W Ocenie Skutków Regulacji podano, że szacowana liczba gospodarstw domowych, którym przysługiwać będzie refundacja podatku VAT, wyniesie ok. 300 tys. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł i określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200,17 zł/MWh.

"Przyjęto, że średni koszt paliwa gazowego ponoszony przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą paliw gazowych do odbiorców objętych ochroną taryfową wyniesie około 615 zł/MWh" - dodano.

Jak podano w OSR, dodatkowo, z związku z nowymi zadaniami przewidywanymi w ustawie dla Prezesa URE, w projekcie przewidziano przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na wykonywanie tych zadań w łącznej kwocie 21 mld 512 mln zł w latach 2023-2032.

Odbiorcy korzystający z ochrony taryfowej

Jak poinformowała wcześniej Kancelaria Premiera w komunikacie, ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej. Zaliczają się do nich gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach.

Regulacją objęte będą także podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

PR24.pl, IAR, PAP, DoS