more_horiz
Gospodarka

Krajowy Plan Odbudowy. Ile pieniędzy i na jakie cele Polska otrzyma z Unii Europejskiej?

Ostatnia aktualizacja: 30.12.2022 12:55
Krajowy Plan Odbudowy od kilku tygodni rozbudza nowe emocje. Trwają kolejne negocjacje w Brukseli, pojawiają się zapowiedzi polityków i nadzieje na sfinalizowanie całego procesu. Czym tak naprawdę jest Instrument na rzecz Odbudowy i zwiększenia Odporności i jak do tego ma się nasz Krajowy Plan Odbudowy?
Krajowy Plan Odbudowy. Ile i na jakie cele Polska otrzyma pieniądze z UE? Wyjaśniamy
Krajowy Plan Odbudowy. Ile i na jakie cele Polska otrzyma pieniądze z UE? WyjaśniamyFoto: shutterstock.com/PP Photos

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Wzmocni polską gospodarkę oraz sprawi, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy. W jego ramach otrzymamy 158,5 mld zł, w tym 106,9 mld zł w postaci dotacji i 51,6 mld zł w formie preferencyjnych pożyczek.

- Większą część stanowi ta dotacyjna, która pochodzi ze składek czy podatków, które pobiera UE - ale na nią składają się wszystkie kraje UE. W związku z tym dla nas to jest mechanizm korzystny - wyjaśnia rzecznik rządu Piotr Müller.

Sześć europejskich filarów

Zgodnie z celami Unii Europejskiej znaczną część budżetu przeznaczymy na cele klimatyczne (42,7 proc.) oraz na transformację cyfrową (21,3 proc.).

"Dzięki pozyskanym środkom zrealizujemy nowe inwestycje, przyśpieszymy wzrost gospodarczy oraz zwiększymy zatrudnienie. Fundusze zainwestujemy m.in. w rozwój gospodarki, innowacje, środowisko, cyfryzację, edukację i zdrowie. Każdy z nas na tym skorzysta" - informuje polski rząd.
KPO koncentruje swoje działania na sześciu europejskich filarach:

 • zielona transformacja,
 • transformacja cyfrowa,
 • inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,
 • spójność społeczna i terytorialna,
 • opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna,
 • polityki na rzecz następnego pokolenia, takie jak edukacja i umiejętności.

1 czerwca 2022 roku polski Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności został zaakceptowany przez Komisję Europejską. 17 czerwca 2022 r. został zaakceptowany przez Radę Unii Europejskiej.

Umowa z Komisją Europejską

Pieniądze zaplanowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy pochodzą z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF). Aby je otrzymać, Polska musi podpisać umowę z Komisją Europejską na część grantową oraz umowę na część pożyczkową. Spłata pożyczki zakończy się nie później niż po 30 latach, tj. do 2058 r.

Pozyskane środki będą przeznaczone na realizację działań dla:

 • przedsiębiorców
 • instytucji publicznych
 • innych podmiotów społeczno-gospodarczych
Podział środków KPOW każdym z obszarów KPO rząd zapewnimy także działania na rzecz spójności terytorialnej i w zależności od potrzeb skieruje je do:
 • obszarów wiejskich
 • miast
 • miejsc, które szczególnie odczuły skutki pandemii

Możliwość złożenia pierwszego wniosku

5 grudnia tego roku Grzegorz Puda, minister do spraw rozwoju regionalnego, w imieniu Rządu RP podpisał ustalenia operacyjne w sprawie KPO. 9 grudnia ustalenia zostały podpisane również przez Paolo Gientiloniego, komisarza Unii Europejskiej ds. gospodarczych.

Wynegocjowanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej zapisów tego dokumentu trwało zaledwie trzy miesiące i daje nam formalną możliwość złożenia pierwszego wniosku o płatność do KE.

Podział środków KPOUstalenia operacyjne to umowa dwustronna o charakterze technicznym między państwem członkowskim a Komisją Europejską. Dokument ten określa dowody potrzebne do wykazania, że osiągnięto poszczególne etapy oraz cele pośrednie realizacji KPO. W dokumencie przedstawiony jest również model współpracy pomiędzy państwem członkowskim a KE w celu monitorowania realizacji KPO.

Szansa na skok cywilizacyjny

- Ponad 30 mld euro w formie bezzwrotnych dotacji lub nisko oprocentowanych kredytów to bardzo ważny impuls rozwojowy dla Polski. Daje możliwość stworzenia blisko 750 tys. miejsc pracy, pokazuje zagranicznym inwestorom, że Polska jest równoprawnych członkiem UE i realnie obniża stopy oprocentowania naszych obligacji na świecie. Pod każdym względem jest to bardzo korzystne dla sytuacji finansów publicznych - mówił kilka dni temu na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

Podział środków KPO 

W opinii minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej Krajowy Plan Odbudowy jest szansą Polski na skok cywilizacyjny, a jego realizacja to kwestia wiarygodności.

"KPO jest częścią instrumentu UE, który pomoże Polsce dalej dynamicznie się rozwijać" - napisała na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" szefowa resortu finansów.

- Uruchomienie KPO o wartości 35,4 mld euro (165 mld zł) jest dla Polski bardzo opłacalne - dodaje Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Według szefa PFR Polska potrzebuje inwestycji KPO, żeby utrzymać wysokie tempo rozwoju, silny bilans płatniczy oraz dokonać transformacji cyfrowej i energetycznej.

9 proc. transferów z budżetu UE

- Wydatkowanie środków z unijnego Funduszu Odbudowy już w 2023 r. zwiększy wzrost gospodarczy Polski o 0,6 pkt proc. i pozwoli utrzymać go na poziomie przekraczającym 1,5 proc., nawet w warunkach silnego spowolnienia - powiedział dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.

Dodał, że Polski zyska dzięki KPO 7 proc. wartości całości Funduszu Odbudowy dla państw Unii Europejskiej. Do Polski trafi również blisko 9 proc. transferów z budżetu UE w sektorze rolnictwa i polityki spójności. Jednocześnie polski udział w kosztach KPO i Wieloletnich Ramach Finansowych (WRF), czyli budżecie UE, w latach 2021-2028 będzie dwukrotnie niższy - wyniesie zaledwie 4 proc.

- Łącznie polska gospodarka uzyska ponad 500 mld zł z obu unijnych filarów finansowania - stwierdził Piotr Arak.

PR24.pl, PAP, DoS