more_horiz
Gospodarka

Budowa elektrowni szczytowo-pompowych z ułatwieniami. Specustawa zaakceptowana przez Radę Ministrów

Ostatnia aktualizacja: 04.02.2023 10:13
Projekt specustawy dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowych przeszedł przez Stały Komitet Rady Ministrów - poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Nowe przepisy mają ułatwić budowę takich elektrowni.
Elektrownia szczytowo-pompowa Żydowo - moc 167 MW (po modernizacji zakończonej w 2013 r.).
Elektrownia szczytowo-pompowa Żydowo - moc 167 MW (po modernizacji zakończonej w 2013 r.).Foto: ENERGA

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych i inwestycji towarzyszących został opublikowany w listopadzie 2022 r. Jego celem jest ułatwienie realizacji takich inwestycji.

Wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska wyraziła nadzieję, że projekt bardzo szybko trafi do Sejmu.

Inwestycja celu publicznego

Według resortu klimatu i środowiska wraz z rosnącym udziałem odnawialnych źródeł energii rosnąć będzie znaczenie źródeł stabilizujących, na czele z elektrowniami szczytowo-pompowymi. Zwrócono uwagę, że w Polsce od wielu lat, oprócz działań modernizacyjnych, nie powstała żadna nowa taka elektrownia.


Wiceminister Łukaszewska-Trzeciakowska tłumaczyła w grudniu podczas posiedzenia podkomisji, że w projekcie wprowadzono instytucję decyzji zintegrowanej, co ma znacznie ułatwić proces lokalizacyjny inwestycji. Określono też wprost, że inwestycja w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Wiceszefowa resortu środowiska podała, że wprowadzono również instrumenty mające na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego, takie jak odpowiednie skrócenie terminów decyzji administracyjnych, nadanie im rygorów natychmiastowej wykonalności czy też skrócenie terminów rozpatrywania przez sądy administracyjne środków zaskarżenia.

Sześć głównych elektrowni

W Polsce obecnie funkcjonuje sześć głównych elektrowni szczytowo-pompowych:

  • Elektrownia Żarnowiec - moc 716 MW;
  • Elektrownia Porąbka-Żar - moc 500 MW;
  • Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce - moc 200 MW (po modernizacji w latach 2000-2002);
  • Elektrownia Żydowo - moc 167 MW (po modernizacji zakończonej w 2013 r.);
  • Elektrownia Niedzica - 92 MW;
  • Elektrownia Dychów o mocy 90 MW.

PR24.pl, IAR, PAP, DoS