more_horiz
Gospodarka

Energia z biogazu? Można składać wnioski o dofinansowanie instalacji

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2023 08:28
Od dziś przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z programu "Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny". To nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1,5 mld zł na dofinansowanie produkcji energii z biogazu.
1,5 mld zł na dofinansowanie produkcji energii z biogazu.Foto: Shutterstock/RDmitry Naumov

Wsparciem objęte zostaną inwestycje związane z budową nowych, rozbudową lub modernizacją istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych. Budżet programu wynosi 1,5 mld złotych.

Wiceprezes Funduszu Dominik Bąk powiedział, że pozyskiwanie energii z bioodpadów przybliża nas do idei gospodarki w obiegu zamkniętym.

Wnioski o wsparcie finansowe w programie "Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny" będzie można składać do 30 czerwca 2024 roku lub do wyczerpania budżetu programu.

Posłuchaj
00:24 12197697_1.mp3 Od dziś NFOŚiGW rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie biogazowni komunalnych. Źródło: IAR 

Energia z biogazu

Program skierowany jest do przedsiębiorców, a wsparciem będą objęte inwestycje dotyczące budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystania uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Dotacje wyniosą do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak kwota pomocy nie może przekroczyć wysokości pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na samą inwestycję.

NFOŚiGW wskazał, że jeżeli w planowanej instalacji byłyby przetwarzane odpady inne niż selektywnie zebrane bioodpady komunalne lub komunalne osady ściekowe, wysokość dotacji zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Natomiast dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ IAR/ PAP/ mib