more_horiz
Gospodarka

Wnioski o dofinansowanie OZE w gospodarstwie rolnym. Czas tylko do 15 marca

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2023 10:35
Do 15 marca rolnicy planujący inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Do 15 marca rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie na inwestycje związane z OZE w gospodarstwie.
Do 15 marca rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie na inwestycje związane z OZE w gospodarstwie.Foto: ME Image/Shutterstock

Pomoc można przeznaczyć na instalację paneli fotowoltaicznych i magazyn energii, a także na instalację pomp ciepła, o ile są połączone z instalacją fotowoltaiczną.

Nabór wniosków w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O wsparcie może wnioskować rolnik, który ma co najmniej hektar użytków rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, a także nie zajmuje się chowem i hodowlą ryb oraz nie prowadzi działalności w celach naukowo-badawczych.

Kwota dofinansowania

Maksymalna kwota pomocy wynosi 150 tysięcy złotych na gospodarstwo. Poziom dofinansowania to 50 procent poniesionych kosztów, a w przypadku tak zwanego młodego rolnika - 60 procent.

Pomoc nie przysługuje w przypadku umieszczenia instalacji fotowoltaicznej na dachu wykonanym z azbestu. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest też umieszczenie urządzeń na gruntach rolnych zabudowanych. Ponadto inwestycja musi być dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa.

Posłuchaj
00:37 12232409_1.mp3 Pomoc można przeznaczyć na instalację paneli fotowoltaicznych i magazyn energii, a także na instalację pomp ciepła, o ile są połączone z instalacją fotowoltaiczną. Źródło: IAR 

Całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie może przekroczyć 50 kilowatów, przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, znajdujących się w gospodarstwie, nie przekroczy 10 kilowatów i będzie stanowić nie więcej niż 20 procent całkowitej mocy urządzeń.

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ IAR/ mib