more_horiz
Gospodarka

Znamy laureatów Nagród Gospodarczych Polskiego Radia 2023

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023 16:40
Firmy i przedsiębiorstwa takie jak: WB Electronics SA, Fundacja PZU, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA, Bank Gospodarstwa Krajowego i Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA zostały laureatami Nagród Gospodarczych Polskiego Radia 2023. Wyróżnienia w pięciu prestiżowych kategoriach ogłoszone zostały na antenie radiowej Trójki podczas specjalnego wydania audycji ekonomicznej "Winien i ma", po której odbyła się uroczystość wręczenia nagród tegorocznym laureatom w Studiu Polskiego Radia im. Władysława Szpilmana.
Laureaci Nagród Gospodarczych Polskiego Radia 2023
Laureaci Nagród Gospodarczych Polskiego Radia 2023Foto: Cezary Piwowarski/PR

Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia przyznawane są od siedmiu lat i stanowią szczególne wyróżnienie dla najlepszych polskich przedsiębiorców, którzy przyczynili się do rozwoju ojczystej gospodarki oraz zaangażowali w działalność prospołeczną, ekologiczną czy charytatywną. Polskie Radio, wypełniając misję publicznego medium, wspiera inicjatywy budujące potencjał gospodarczy Polski, tworząc pozytywną atmosferę dla innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz promuje nowoczesne formy wytwarzania dóbr konsumpcyjnych w oparciu o proekologiczne technologie.

Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2023 zostały przyznane w pięciu kategoriach.

Posłuchaj
49:12 PR3_AAC 2023_06_02-09-09-08.mp3 Audycja "Winien i ma". Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia (Program 3 Polskiego Radia)

Kategoria Przełomowe Rozwiązanie

Nagroda dla najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, od start-upów po doświadczone firmy, które mogą pochwalić się więcej niż jednym innowacyjnym rozwiązaniem i są obecne na rynku dłużej niż rok.

I miejsce: WB Electronics SA za cyfrową platformę komunikacji FONET - system teleinformatyczny oparty na urządzeniach z rodziny FONET, zapewniający m.in. pełne sterowanie, wymianę fonii i danych w trybach jawnych i kodowanych przez radiostacje.

II miejsce: NASK: Projekt #WłączWeryfikację za wspieranie internautów w weryfikowaniu informacji w mediach społecznościowych.

III miejsce: Polski Fundusz Rozwoju za Pracownicze Plany Kapitałowe - jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów PFR - prawdziwą rewolucję w oszczędzaniu długoterminowym Polaków.

Posłuchaj
00:26 IAR/Augustyniak: Prezes WB Electronics Piotr Wojciechowski wyjaśnia jak działa cyfrowa platforma komunikacji FONET, za którą przyznano nagrodę, zapewn Prezes WB Electronics Piotr Wojciechowski wyjaśnia jak działa cyfrowa platforma komunikacji FONET, za którą przyznano nagrodę, zapewnia cyfrową łączność wysokiej jakości (IAR)

Kategoria Filantrop Polski

Nagroda dla firm najbardziej zaangażowanych w działalność charytatywną, prospołeczną i ekologiczną (najlepiej we wszystkich trzech obszarach).

I miejsce: Fundacja PZU, dla której obok działalności biznesowej fundamentem zaangażowania są inwestycje społeczne i działania charytatywne w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i kultury. Od początku agresji Rosji na Ukrainę Grupa PZU aktywnie działa na rzecz pomocy obywatelom zaatakowanego sąsiada.

II miejsce: Fundacja PGE - prowadzi działalność społecznie użyteczną oraz charytatywną. Jej fundatorem jest PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Dzięki realizacji projektów własnych oraz partnerskich przeznaczone przez Fundację PGE środki umożliwiły realizację wielu działań z zakresu nauki i edukacji, ochrony zdrowia, promocji kultury i polskiej historii, działań prośrodowiskowych, wsparcia uchodźców z Ukrainy i osób w trudnej sytuacji życiowej.

III miejsce: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej - jej fundatorem jest Totalizator Sportowy. Głównym celem fundacji jest aktywizacja społeczeństwa, przede wszystkim dzieci i młodzieży, w różnych sferach życia, ze szczególnym uwzględnieniem sportu i kultury.

Posłuchaj
00:29 IAR/Augustyniak:Prezes Fundacji PZU Jolanta Zabarnik-Nowakowska (Nagroda Gospodarcza Polskiego Radia w kategorii filantrop polski) mówi o pomocy dla Prezes Fundacji PZU Jolanta Zabarnik-Nowakowska (Nagroda Gospodarcza Polskiego Radia w kategorii filantrop polski) mówi o pomocy dla uchodźców z Ukrainy 

Kategoria Skarb Narodowy

Nagroda dla najlepszych spółek Skarbu Państwa z najlepszymi wynikami finansowymi (rok do roku), które poza swoją działalnością podstawową kapitałowo angażowały się z sukcesem także w innych obszarach polskiej gospodarki i odnalazły synergię we współpracy z innymi polskimi firmami (nie tylko państwowymi).

I miejsce: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA - jedna z najstarszych firm farmaceutycznych w Europie, świętująca w tym roku 200-lecie istnienia. Dostawca szeregu preparatów na ponad 30 rynkach na całym świecie. "Polfa" Tarchomin to pierwsza w Polsce i największa w tej części Europy fabryka leków onkologicznych i nowoczesna ampułkarnia o mocy produkcyjnej ok. 40 milionów ampułek rocznie.

II miejsce: Grupa ORLEN - największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 największych firm na świecie i obsługuje ponad 100 mln klientów. Połączona Grupa ORLEN wypracowała w czwartym kwartale przychody na poziomie ponad 100 mld zł.

III miejsce: Grupa PKP - po podpisaniu Karty Grupy PKP utworzyła holding, którego głównym celem było wzmocnienie pozycji rynkowej polskiej kolei oraz jej dalszy rozwój. Oprócz Polskich Kolei Państwowych SA w skład holdingu Grupy PKP weszło 9 spółek pozostających w bezpośredniej zależności od PKP.

 
Posłuchaj
05:32 Mariusz Borkowski z Polfy Tarchomin mówi o rozwoju i historii firmy ( "Ekspres Gospodarczy" Justyna Golonko Pr1) Mariusz Borkowski z Polfy Tarchomin mówi o rozwoju i historii firmy ( "Ekspres Gospodarczy" Justyna Golonko Pr1)
 

Kategoria Ambasador Biznesu RP

Nagroda dla firm skutecznie i ciekawie promujących polskie produkty/usługi (niekoniecznie własne) za granicą.

I miejsce: Bank Gospodarstwa Krajowego - posiada 4 przedstawicielstwa zagraniczne, które są jednostkami relacyjno-promocyjnymi (rozbudowują sieć kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz promują polską gospodarkę oraz BGK).

II miejsce: Polski Standard Płatności Sp. z o.o. Operator systemu płatności mobilnych BLIK - na początku lutego Polski Standard Płatności informował, że w 2022 roku odnotowano ponad 1,2 mld operacji BLIK-iem, a wartość transakcji wyniosła 163,9 mld zł. BLIK najchętniej wykorzystywany jest w e-commerce.

III miejsce: Advanced Protection Systems SA - tworzy pionierskie radary FIELDctrl i systemy antydronowe SKYctrl, które wykrywają i neutralizują bezzałogowe statki powietrzne. Produkty spółki ochraniają najważniejsze lokalizacje na całym świecie.

Kategoria Dobry Zarząd

Nagroda dla zarządu lub osób zarządzających, dla którego wynik finansowy nie jest jedynym priorytetem w prowadzonym przedsiębiorstwie.

I miejsce: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA - spółka strategiczna dla polskiej gospodarki, która odpowiada za przemysł gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Posłuchaj
00:25 IAR/ Pszoniak: Dyrektor pionu komunikacji Gaz-Systemu Marcin Bagiński mówi, że na dobry zarząd składa się wiele cech (IAR) Dyrektor pionu komunikacji Gaz-Systemu Marcin Bagiński mówi, że na doby zarząd składa się wiele cech (IAR)

II miejsce: KUKE SA - jedyny podmiot prowadzący w Polsce ubezpieczenia eksportowe zapewniające bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka, które są gwarantowane przez Skarb Państwa. Spółka odpowiada za 1/3 ubezpieczeń eksportowych i prawie 20 proc. rynku ubezpieczeń należności ogółem.

III miejsce: Bank Pekao SA - w ubiegłym roku zysk netto Banku Pekao SA wyniósł 1,718 mld zł wobec 2,175 mld zł rok wcześniej. Na ten niższy wynik wpływ miały głównie wakacje kredytowe oraz odpisy na portfel walutowy. Bank zaangażował się we wszystkie działania, które miały na celu odciążenie swoich kredytobiorców. Bank Pekao SA pozostaje największym bankiem korporacyjnym w Polsce oraz liderem w finansowaniu bankowości inwestycyjnej, międzynarodowej, handlu i eksportu.

Skład Kapituły tworzyli:

  • Agnieszka Kamińska - prezes Zarządu Polskiego Radia;
  • dr Artur Bartoszewicz - członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Marcin Roszkowski - prezes Instytutu Jagiellońskiego;
  • Andrzej Sadowski - prezydent Centrum im. Adama Smitha;
  • Piotr Arak - dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego;
  • Wojciech Surmacz - prezes Polskiej Agencji Prasowej (przewodniczący kapituły).

Honorowy Patronat: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych

Patron medialny: Polska Agencja Prasowa

Sponsorzy: PKN Orlen, KGHM Polska Miedź oraz Polski Fundusz Rozwoju

Partnerzy: Enea S.A. i Tauron

Więcej informacji znaleźć można na stronie: Nagród Gospodarczych Polskiego Radia.

REKLAMA