more_horiz
Gospodarka

Brak zapłaty za sprzedaną kukurydzę? ARiMR wesprze poszkodowanych rolników

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2023 13:39
Do 6 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc finansową dla producenta rolnego, który w 2022 r. lub 2023 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę.
Wysokość pomocy dla producenta rolnego, który nie otrzymał zapłaty za sprzedaną w 2022 r. lub 2023 r. kukurydzę, nie może przekroczyć 80 proc. kwoty z niezapłaconych faktur
Wysokość pomocy dla producenta rolnego, który nie otrzymał zapłaty za sprzedaną w 2022 r. lub 2023 r. kukurydzę, nie może przekroczyć 80 proc. kwoty z niezapłaconych fakturFoto: PaulSat/shutterstock

O pomoc finansową może ubiegać się producent rolny, który otrzymał numer identyfikacyjny, w 2022 r. uprawiał kukurydzę i otrzymał za dany rok dopłaty bezpośrednie i w 2022 r. lub w 2023 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę.

"O taką pomoc może starać się przedsiębiorca rolny, który na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie spełniał warunków ubiegania się o rekompensatę z Funduszu Ochrony Rolnictwa w związku m.in. z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości podmiotu skupującego" - poinformowała Agencja.

Bez pomocy po terminie

Do wniosku należy dołączyć: kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż kukurydzy w 2022 r. lub w 2023 r., które w całości lub części nie zostały zapłacone oraz dokument potwierdzający istnienie wierzytelności producenta rolnego lub danego podmiotu. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać w biurach powiatowych Agencji w terminie do 6 października 2023 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Jak podano, pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji.

"W przypadku złożenia wniosku po 6 października nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy" - zaznaczyła ARiMR.

Jak wyjaśniono, za datę złożenia wniosku uważa się: datę dostarczenia wniosku do kancelarii biura powiatowego lub datę nadania przesyłki (data stempla pocztowego), zaś w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl - datę jego nadania.

Budżet wynosi 200 mln zł

Wysokość pomocy dla producenta rolnego, który nie otrzymał zapłaty za sprzedaną w 2022 r. lub 2023 r. kukurydzę, nie może przekroczyć 80 proc. kwoty wynikającej z niezapłaconych producentowi rolnemu faktur lub rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż, lub dokumentów.

Budżet programu wynosi 200 mln zł. Dodano, że jeżeli ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 200 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Łączna kwota pomocy uzyskanej przez rolników w ramach "tymczasowych kryzysowych ram" nie może przekroczyć 250 tys. euro, w przypadku prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury - 300 tys. euro, a w innych sektorach - 2 mln euro.

PR24.pl, IAR, PAP, DoS