more_horiz
Gospodarka

Oświetlenie tysięcy przejść dla pieszych. Podsumowanie Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej

Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 14:17
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła już 335 inwestycji w ramach rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Kolejnych 287 inwestycji jest w trakcie realizacji, a 318 na etapie przetargu lub przygotowania.
Do końca września 2023 r. w ramach PBID powstało m.in. ponad 65,5 km chodników, 30,7 km ścieżek pieszo-rowerowych oraz wykonano oświetlenie 2.136 przejść dla pieszych
Do końca września 2023 r. w ramach PBID powstało m.in. ponad 65,5 km chodników, 30,7 km ścieżek pieszo-rowerowych oraz wykonano oświetlenie 2.136 przejść dla pieszychFoto: GDDKiA Kraków/Twitter

- Bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem rządu. Swoje działania opieramy na trzech filarach: to inwestycje, zmiany w prawie i edukacja. Dzisiaj polskie drogi są znacznie bezpieczniejsze niż jeszcze kilka lat temu: w 2022 r. poziom brd w Polsce zwiększył się najbardziej spośród wszystkich krajów UE. Wiemy jednak, jak długa droga wciąż przed nami. Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma za zadanie dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa i jesteśmy przekonani, że przyniesie oczekiwane rezultaty - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

PBID jest pierwszym samodzielnym programem wieloletnim z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

12 tys. zadań, ponad 1.100 inwestycji

W ramach programu zrealizowanych będzie łącznie ok. 12 tys. zadań, które zostały pogrupowane w ponad 1.100 Programów inwestycji (PI). Od momentu wdrożenia programu, Minister Infrastruktury zatwierdził już ok. 940 PI. Pozwoliło to na ogłoszenie przetargów na prace przygotowawcze i realizację tych inwestycji. 335 z nich zostało już zakończonych, 287 jest w trakcie realizacji, a kolejnych 318 znajduje się na etapie przetargu lub przygotowania.

- Ponad 300 ukończonych inwestycji pokazuje, że rząd jest zdeterminowany, aby poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach następowała jak najszybciej. Żadna z tych inwestycji nie wzięła się znikąd, bo nic nie dzieje się samo: potrzeba woli, pracy i determinacji wielu osób, aby stan polskiej infrastruktury się poprawiał, a bezpieczeństwo ruchu drogowego - zwłaszcza tych najmniej chronionych jego uczestników - systematycznie wzrastało. Dalsza realizacja programu gwarantuje, że kolejne przejścia dla pieszych, kolejne skrzyżowania, kolejne chodniki będą modernizowane, doświetlane i przebudowywane: wszystko po to, aby zadbać o bezpieczeństwo Polaków - podkreślił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Finansowanie z Krajowego Funduszu Drogowego

Do końca września 2023 r. w ramach PBID powstało m.in. ponad 65,5 km chodników, 30,7 km ścieżek pieszo-rowerowych oraz wykonano oświetlenie 2.136 przejść dla pieszych.

Zbudowanych zostało 57 azyli dla pieszych, 91 zatok autobusowych i 29 lewoskrętów. Na przejściach dla pieszych powstało 68 sygnalizacji świetlnych oraz zamontowano 158 znaków D-6 (przejście dla pieszych) na wysięgnikach.

W ramach inwestycji, które są obecnie na etapie realizacji, przetargu lub przygotowania powstanie m.in. 136 km chodników, ponad 130 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 12 km dróg rowerowych. GDDKiA zbuduje lub przebuduje też 29 rond i doświetli 158 skrzyżowań.

Zaplanowano ponadto budowę 208 azyli dla pieszych, montaż 509 znaków D-6 (przejście dla pieszych) na wysięgnikach, 7.252 oświetleń przejść dla pieszych oraz 110 sygnalizacji na przejściach. Powstanie również 171 zatok autobusowych oraz 73 lewoskręty.

Koszt wszystkich zadań z programu to ok. 2,5 mld zł. Źródłem finansowania przebudowy dróg krajowych w ramach PBID jest Krajowy Fundusz Drogowy.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej

W ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 są realizowane m.in. takie zadania, jak:

 • budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,
 • budowa zatok autobusowych,
 • przebudowa skrzyżowań,
 • budowa lewoskrętów,
 • budowa kładek dla pieszych,
 • montaż znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,
 • poprawa warunków widoczności na skrzyżowaniach i wjazdach na jezdnie dróg, w tym na pasach włączeń i wyłączeń,
 • likwidacja punktów kolizyjnych na jezdniach, a w szczególności ograniczanie liczby zjazdów z jezdni głównych w wyniku wykonywania dodatkowych jezdni, obsługujących tereny przyległe do pasów drogowych,
 • poprawa geometrii skrzyżowań dróg i korekta łuków poziomych jezdni,
 • dostosowanie przekrojów drogowych do potrzeb wynikających ze struktury ilościowej, rodzajowej i kierunkowej ruchu,
 • wprowadzanie stref bezpieczeństwa w otoczeniu jezdni ze szczególnym uwzględnieniem "stref wybaczających" błędy kierowców,
 • zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu,
 • montaż efektywnego oświetlania lub doświetlanie szczególnie niebezpiecznych miejsc,
 • poprawa parametrów użytkowych jezdni,
 • poprawa przepustowości dróg, a w szczególności węzłów i skrzyżowań drogowych,
 • poprawa bezpieczeństwa na dojazdach do przejazdów drogowych, w szczególności w zakresie fizycznego wymuszania redukcji prędkości oraz poprawy warunków widoczności,
 • uporządkowanie warunków parkowania pojazdów wzdłuż dróg krajowych.

PR24.pl, IAR, PAP, DoS