more_horiz
Gospodarka

Nowelizacja przepisów o odebraniu zwierzęcia. Rząd chce uporządkować sporne kwestie

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023 15:00
Przedstawiciele organizacji społecznych będą mogli odebrać właścicielowi zwierzę w sytuacji np. zagrożenia jego życia. Jednocześnie będą musieli poinformować stosowne organy o tym odbiorze i miejscu pobytu odebranego zwierzęcia - zakłada projekt ustawy, który trafił do prac rządowych.
W projekcie doprecyzowano także przepis, który mówi, że upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie prokuratora lub Policję o przestępstwie znęcania się nad zwierzęciem.
W projekcie doprecyzowano także przepis, który mówi, że upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie prokuratora lub Policję o przestępstwie znęcania się nad zwierzęciem.Foto: Juhku/Shutterstock

Projektowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt wprowadza szereg rozwiązań umożliwiających uporządkowanie niektórych przepisów mających związek z utrzymywaniem, leczeniem i przemieszczaniem zwierząt. Doprecyzowuje przepisy dotyczące tzw. interwencyjnego odbioru zwierząt oraz nadzoru nad ubojem zwierząt w związku z brakiem monitoringu w ubojniach.

Zmieniona zostanie ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, nadal będą miały uprawnienie do odebrania zwierzęcia w sytuacji niecierpiącej zwłoki, ale muszą o tym fakcie niezwłocznie powiadomić stosowne władze, jak również poinformować o miejscu pobytu zwierzęcia.


Niewłaściwe wykonywanie uprawnień

W projekcie doprecyzowano także przepis, który mówi, że upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie prokuratora lub Policję o przestępstwie znęcania się nad zwierzęciem.

Ponadto przedstawiciele organizacji społecznych nie będą mogli stosować ubrań przypominających noszone przez pracowników państwowych służb mundurowych i paramundurowych, a także nazewnictwa mogącego wywoływać przekonanie u osoby, u której zamierzają podjąć interwencję, że ma ona do czynienia z instytucją państwową.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stale docierają sygnały, także za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich, o przypadkach niewłaściwego wykonywania swoich uprawnień przez organizacje społeczne. Nieprawidłowości te dotyczą samej zasadności podjęcia interwencji i odebrania zwierząt, jak również nieinformowania wójta o odebraniu zwierząt; wielokrotnych zmian miejsca przebywania odebranych zwierząt, utrudniającej, a nawet uniemożliwiającej ich późniejszy zwrot właścicielowi; uchylanie się od zwrotu odebranych zwierząt m.in. w przypadku umorzenia postępowania administracyjnego.

Organizacjom grozi kara grzywny

Choć organizacje będą mogły odebrać zwierzę w określonych przypadkach, to nie mogą stosować środków przymusu bezpośredniego. Takie uprawnienia posiadają wyłącznie funkcjonariusze Policji oraz strażnicy straży gminnych. Organizacje społeczne nie mają też uprawnień kontrolnych oraz nie mają prawa wejścia na teren prywatny bez zgodny właściciela - zaznaczono w uzasadnieniu.

Za nieprzestrzeganie tych przepisów organizacjom grozi kara grzywny od 1 tys. do 10 tys. zł.

Projektowana ustawa wprowadza również obowiązek rejestracji obrazu w ubojni, w postaci cyfrowej, w miejscach wyładunku zwierząt oraz w pomieszczeniach do ogłuszania i wykrwawiania zwierząt - przez wszystkie dni w roku i przez całą dobę.

PR24.pl, IAR, PAP, DoS