more_horiz
Wiadomości

Finansowanie budowy polskiej elektrowni jądrowej. Rząd obraduje nad uchwałą

Ostatnia aktualizacja: 30.05.2023 11:00
Rząd zajmuje się projektem uchwały ws. zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. Informację przekazała Kancelaria Premiera w komunikacie o porządku obrad posiedzenia Rady Ministrów.
Dziś rząd zajmie się uchwałą ws. finansowania polskiej elektrowni jądrowej. Zdjęcie ilustracyjne
Dziś rząd zajmie się uchwałą ws. finansowania polskiej elektrowni jądrowej. Zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock/Eder

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000.

Projekt uchwały rządu. Chodzi o zapewnienie finansowania elektrowni jądrowej

Odpowiedzialnym za przygotowanie projektu jest pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Jak czytamy w projekcie uchwały zamieszczonym w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, rząd "zobowiąże właściwe rzeczowo organy oraz podmioty do podjęcia działań służących zapewnieniu finansowania realizacji inwestycji, oraz podwyższeniu kapitału własnego spółki odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację inwestycji, a także do przeprowadzenia analizy niezbędności stworzenia mechanizmu wsparcia w celu zrealizowania inwestycji".

Zaznaczono, że "realizacja któregokolwiek ze środków służących zapewnieniu finansowania inwestycji, w przypadku uznania, że te środki stanowią pomoc publiczną, nie nastąpi przed wydaniem przez Komisję Europejską decyzji, o której mowa w art. 107 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej uznającej pomoc publiczną przyznawaną spółce za zgodną z rynkiem wewnętrznym".

Pierwszy blok jądrowy w Polsce ruszy za 10 lat?

Polski rząd w listopadzie 2022 r. wskazał, że technologię do pierwszej elektrowni w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) dostarczy amerykańska firma Westinghouse i elektrownia powinna stanąć na Pomorzu. PPEJ przewiduje budowę dwóch elektrowni w dwóch różnych lokalizacjach. Zgodnie z rządowymi planami pierwszy blok elektrowni ma ruszyć w 2033 r.

W maju br. szefowie spółki PEJ oraz firm Westinghouse i Bechtel podpisali umowę dot. konsorcjum projektowego i usług inżynierskich przy budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Należąca w całości do Skarbu Państwa spółka PEJ ma przygotować proces inwestycyjny i pełnić rolę inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. PEJ będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III+ oraz ich eksploatację.

Jest wniosek o decyzję zasadniczą dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

13 kwietnia br. spółka PEJ złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla elektrowni jądrowej na Pomorzu. Decyzja zasadnicza potwierdzi, że inwestycja jest zgodna z realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Decyzja ta będzie także uprawniać inwestora - spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe - do ubiegania się o uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych jak m.in. decyzja lokalizacyjna, a następnie pozwolenie na budowę.

Westinghouse to dostawca technologii reaktorów jądrowych, usług serwisowych i producent paliwa jądrowego, specjalizujący się w reaktorach wodnych ciśnieniowych PWR. Bechtel to firma inżynieryjna zajmująca się m.in. budową i zarządzaniem projektami z siedzibą w Reston w Stanie Wirginia.

Czytaj również:


PAP/jmo

Zobacz także

Zobacz także