more_horiz
Wiadomości

Szczyt unijnych szefów MSZ. Rau: wspieranie państw zmagających się z Rosją to nasz strategiczny interes

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021 20:45
Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że wzmacnianie odporności partnerów zmagających się z agresją Rosji jest w strategicznym interesie UE. Szef polskiej dyplomacji mówił o tym podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE w Lizbonie.
Spotkanie szefów MSZ państw UE w Lizbonie
Spotkanie szefów MSZ państw UE w LizbonieFoto: Twitter/MSZ_RP

Minister Rau zaznaczył, że nierozwiązane konflikty we wschodnim sąsiedztwie są wynikiem działań Rosji, sprzeciwiającej się niepodległości i aspiracjom europejskim jej sąsiadów. Zaapelował o intensyfikację wsparcia UE dla reform sektora bezpieczeństwa, budowy infrastruktury bezpieczeństwa cybernetycznego oraz interoperacyjności sił zbrojnych partnerów.

Putin FREE 1200.jpg
Dr Bonikowska: bez działań wobec Rosji nie uda się wyrwać Białorusi z rąk dyktatury

Sukces reform

Zaznaczył, że długofalowo do rozwiązania konfliktów może przyczynić się sukces reform w krajach partnerskich, do czego niezbędna jest ambitna polityka Partnerstwa Wschodniego oraz pojednanie między społeczeństwami. Zadeklarował, że w trakcie swojego przewodnictwa w OBWE w 2022 roku, Polska będzie sprzyjać współpracy UE i OBWE w tym obszarze.

Ministrowie rozmawiali w Lizbonie także o stosunkach UE z Afryką i strategii UE wobec regionu Indo-Pacyfiku.
W odniesieniu do wypracowywanej strategii relacji UE-Afryka szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że konieczne jest zacieśnienie współpracy między kontynentami m.in. w obszarach handlu, promocji inwestycji oraz sprawiedliwej transformacji klimatycznej. Będzie to sprzyjać nie tylko wzajemnym korzyściom gospodarczym, ale także poprawie perspektyw młodej i wciąż rosnącej populacji Afryki, a tym samym zwalczaniu źródłowych przyczyn migracji.
Minister Rau poparł prace nad opracowaniem strategii UE wobec regionu Indo-Pacyfiku, który staje się jednym z kluczowych ośrodków wzrostu gospodarczego, nowych technologii i innowacji.

Czytaj również:

Wskazał, że celem zaangażowania UE powinna być przede wszystkim promocja przejrzystych norm i standardów międzynarodowych. Podkreślił, że kluczowym elementem strategii UE powinna być ścisła współpraca transatlantycka, w tym w kontekście koordynacji polityki UE tworzenia ściślejszych połączeń z podobnymi inicjatywami USA i Japonii. Wskazał na potencjał Inicjatywy Trójmorza w tym kontekście.

W rozmowie z szefem dyplomacji Jordanii, minister Rau wskazał, ze trwałe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, oparte na współistnieniu dwóch państw, wymaga woli politycznej obu stron. Ministrowie odnieśli się ponadto do poniedziałkowych uzgodnień Rady Europejskiej dotyczących działań UE w reakcji na przymusowe lądowanie samolotu linii Ryanair w Mińsku. Podkreślono potrzebę jak najszybszej implementacji decyzji liderów dotyczących kolejnych sankcji wobec Białorusi, w tym ukierunkowanych sankcji gospodarczych, nad którymi rozpoczęły się już prace w Brukseli. Komisja Europejska ponowiła zapewnienie o publikacji w najbliższych dniach Planu Gospodarczego dla Demokratycznej Białorusi.

dz

Zobacz także

Zobacz także