more_horiz
Wiadomości

Rozstrzygnięcia ws. KPO. Premier spotkał się z szefami klubów i kół parlamentarnych

Ostatnia aktualizacja: 14.12.2022 11:15
Premier Mateusz Morawiecki, na zaproszenie marszałek Sejmu Elżbiety Witek, spotkał się z przewodniczącymi klubów i kół parlamentarnych. Tematem spotkania był Krajowy Plan Odbudowy oraz działania legislacyjne w tym obszarze - informował rzecznik rządu Piotr Müller.
KE na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone.
KE na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. Foto: PAP/Tomasz Gzell

Spotkanie poświęcone było ustawie o Sądzie Najwyższym, która we wtorek późnym wieczorem wpłynęła do laski marszałkowskiej.

Poselski projekt nowlizacji ustawy o SN zakłada między innymi dokonanie "niezbędnych zmian w organizacji Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, związanych z przypisaniem Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu zadań związanych ze sprawowaniem funkcji sądu dyscyplinarnego dla sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów sądów powszechnych i sędziów sądów wojskowych".

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział dziennikarzom, że sejmowa większość chce, by ustawa "została przyjęta możliwie szybko". - Chcieliyśmy, żeby jeszcze na tym posiedzeniu odbyło się pierwsze czytanie tej ustawy - powiedział.

Nie wykluczył też dodatkowego posiedzenia Sejmu w przyszłym tygodniu.

Doprecyzowanie zastosowania testu niezależności

We wtorek minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk zapowiedział podczas konferencji prasowej w Sejmie złożenie projektu ustawy wypełniającej założenia uzgodnień z Komisją Europejską w sprawie sądownictwa.

Pierwszą fundamentalną propozycją będzie to, aby sądem rozstrzygającym sprawy dyscyplinarne sędziów zamiast dzisiejszej Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego był Naczelny Sąd Administracyjny. Doprecyzował, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej będzie się zajmowała sprawami dotyczącymi odpowiedzialności zawodowej adwokatów i radców prawnych. - (Izba) ma co robić, na pewno nie znika - dodał.

- Druga istotna zmiana to doprecyzowanie zastosowania testu niezależności. Z jednej strony tak, by mógł być stosowany również przez składy sędziowskie, z drugiej strony by za nie tylko stosowanie testu niezależności, ale też ewentualne wykorzystanie innych ścieżek ustalania statusu sędziego nie groziła odpowiedzialność dyscyplinarna - powiedział. - Nigdy nie było takiej intencji, żeby ta odpowiedzialność dyscyplinarna groziła, ale ponieważ Komisja uważała, że warto tę kwestię doprecyzować, takie rozwiązanie w projekcie ustawy jest zastosowane - dodał.

KE na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. Komisja zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

KE podpisała ustalenia operacyjne w sprawie KPO

W poniedziałek szef MFiPR Grzegorz Puda poinformował, że KE podpisała ustalenia operacyjne w sprawie KPO - techniczny dokument konieczny do złożenia przez Polskę wniosku o wypłatę środków. Resort funduszy przypomniał wtedy, że by wniosek został uznany za kompletny, musi zostać spełnionych 37 mierników. Jak podano, w ramach prekonsultacji Polska wysyła do KE opracowane noty informacyjne (tzw. one page note), ustawy, rozporządzenia, dokumenty, które powstały w ramach realizacji reform, i na tej podstawie KE wstępnie ocenia, czy miernik został poprawnie zrealizowany.

MFiPR wskazało, że "spośród 37 kamieni milowych objętych pierwszym wnioskiem o płatność do tej pory niezrealizowany pozostaje kamień milowy dotyczący tzw. ustawy wiatrakowej" (regulującej zasady lokalizowania elektrowni wiatrowych). "Poszczególne resorty muszą też uzupełnić wpisy w systemie dotyczące kilku kamieni milowych, m.in. wprowadzający ulgę na robotyzację przedsiębiorstw oraz dotyczący promowania wodoru w transporcie" - dodano. Jak podano, "odnośnie reformy sądownictwa trwają dyskusje z KE, czy i na ile konieczna jest dalsza zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym".

Czytaj także:

KE podpisała ustalenia operacyjne KPO. Wicepremier Sasin: to sygnał otrzeźwienia Komisji


pp/PAP/IAR/kor

Zobacz także

Zobacz także