Testament audiowizualny. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowym rozwiązaniem

2024-04-16, 09:19

Testament audiowizualny. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowym rozwiązaniem
Min. Sprawiedliwości pracuje nad testamentem audiowizualnym.Foto: Shutterstock/ fizkes

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, mającą na celu wprowadzenie nowej formy testamentu - testamentu audiowizualnego. Planowane jest, że projekt w tej sprawie zostanie przyjęty przez rząd w drugiej połowie bieżącego roku.

Najbezpieczniejszą formą spisania woli dotyczącej spraw majątkowych jest testament sporządzony u notariusza, który może również wpisać go do Notarialnego Rejestru Testamentów. Inne formy to m.in. pisemna i ustna w obecności świadków.

Testament audiowizualny ma umożliwiać sporządzenie testamentu za pomocą technik audiowizualnych, takich jak nagranie wideo.

Jest to reakcja na sytuacje, kiedy sporządzenie testamentu w tradycyjny sposób jest utrudnione, na przykład ze względu na nagłość zdarzenia zagrażającego życiu.

Zmiany w prawie

Resort sprawiedliwości planuje również zmiany w formie testamentu ustnego, umożliwiając jego sporządzenie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków, gdy występują szczególne okoliczności uzasadniające obawę rychłej śmierci spadkodawcy.

Kolejna proponowana zmiana dotyczy uchylania przez sądy ponownych postanowień spadkowych, aby rozwiązać problem sprzecznych orzeczeń w sprawach spadkowych. Dodatkowo, zmiany dotkną również przepisów odnoszących się do testamentów wojskowych, a także planuje się likwidację testamentu podróżnego.

Projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego ma być przyjęty przez rząd w czwartym kwartale obecnego roku.

Czytaj także:

PR24/IAR/TVN

Polecane

Wróć do strony głównej