Orlen zapowiada przyśpieszenie

2024-05-24, 13:00

Orlen zapowiada przyśpieszenie
Prezentacja wyników Orlenu za I kwartał 2024 roku. Foto: materiały prasowe Orlen S.A.

Grupa Orlen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zaprezentowała wyniki finansowe za I kwartał 2024. Była to także pierwsza okazja do tego, aby nowe władze firmy przestawiły wizję jej rozwoju. Prezes zarządu Ireneusz Fąfara zapowiedział przyśpieszenie. Paliwem do dalszego rozwoju Grupy mają być dobrze przemyślane, ambitne inwestycje.

Więcej i szybciej w OZE

- Przyspieszamy – zapowiedział Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlen. – Jest to konieczne, ponieważ szybciej od założeń postępuje transformacja energetyczna, a ponadto musimy nadrobić zaległości w realizacji strategicznych inwestycji. Jednym z obszarów, gdzie to przyśpieszenie może nastąpić już teraz, jest OZE, w tym morska energetyka wiatrowa.

- Nasza strategia zakłada, że musimy zwiększyć moc zainstalowaną w offshore dziesięć razy. To jest bardzo ambitne zadanie, ale uznajemy, że możemy tu przyśpieszyć. Głównie poprzez poszukiwanie partnerów do realizacji zadań, a także poprzez nowe projekty.

Gaz i atom

Orlen będzie rozwijał dotychczasowe projekty gazowe w Grudziądzu, Ostrołęce oraz planową elektrownię w Siekierkach. Dzięki temu, koncern chce do 2035 r. odejść od węgla. Równolegle, koncern widzi możliwości rozwoju projektów biopaliwowych i wodorowych oraz modułowych reaktorów jądrowych.

- Strategia przewiduje realizację jednego reaktora SMR do 2030 r. Już dzisiaj doskonale jednak wiemy, że termin ten z uwagi zarówno na sam stopień zaawansowania technologii, jak i procesy związane z pozyskiwaniem pozwoleń, jest nierealny. Chcemy przy tym wyraźnie podkreślić, że widzimy potrzebę rozwoju technologii SMR, jednak zarówno formuła realizacji przedsięwzięcia, jak i jego harmonogram musi zostać zweryfikowany – wyjaśniał prezes Orlenu.

Cele na najbliższy rok

Przedstawił też priorytety nowego zarządu Orlen na najbliższy rok. Jednym z nich jest przywrócenie ładu korporacyjnego w firmie.

- Musimy doprowadzić do sytuacji, i doprowadzimy, kiedy wszystkie decyzje w firmie oparte są o jasno określone, przejrzyste kryteria.

Zarząd stawia także mocno na bezpieczeństwo swoich pracowników oraz osób, które pracują na rzecz Orlenu. Spółka ma się również koncentrować na kluczowych obszarach działalności oraz najbardziej perspektywicznych projektach i technologiach.

- Każda złotówka musi być zainwestowana racjonalnie, przynosić zwrot w ramach harmonogramu i zgodnie z budżetem. Tutaj nie będzie wyjątków - stwierdził prezes spółki.

Szczerość i wiarygodność

Zarząd ma też ambicję, aby regularnie wypłacać dywidendy oraz sukcesywnie podnosić wartości firmy dla akcjonariuszy.

- Orlen znów musi być kojarzony jako firma wiarygodna i szczera – dodał Ireneusz Fąfara.

Wszystkie wnioski z prowadzonych obecnie działań i analiz znajdą odzwierciedlenie w nowej strategii Grupy Orlen, którą zarząd chce przedstawić do końca tego roku.


Artykuł powstał przy współpracy z Orlen S.A.

Polecane

Wróć do strony głównej