more_horiz
Gospodarka

"Ograniczamy ryzyko związane z inwestowaniem na rynku kapitałowym". Rząd przyjął projekt nowych rozwiązań

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2023 17:00
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, której celem jest ochrona klientów instytucji finansowych, wzmocnienie odporności i stabilności rynku finansowego oraz usprawnienie jego funkcjonowania - poinformowało Ministerstwo Finansów.
Rząd przyjął projekt ustawy mającej zapewnić rozwój rynku finansowego oraz ochronę inwestorów.
Rząd przyjął projekt ustawy mającej zapewnić rozwój rynku finansowego oraz ochronę inwestorów.Foto: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Większe bezpieczeństwo inwestorów

- Dbamy o bezpieczeństwo klientów rynku finansowego, ograniczamy ryzyko Polaków związane z inwestowaniem na rynku kapitałowym. Porządkujemy i usprawniamy funkcjonowanie instytucji rynku finansowego, aby wzmocnić jego odporność i stabilność. Dbając o krajowy rynek finansowy budujemy kapitał na rozwój gospodarki i poprawiamy pozycję konkurencyjną Polski - powiedziała, cytowana w komunikacie, minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

MF wskazało, że projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku zakłada również usprawnienie nadzoru nad rynkiem finansowym. Wprowadza też rozwiązania usprawniające zasady realizowania inwestycji w ramach krajowego planu odbudowy z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. Eliminuje bariery dostępu do rynku finansowego i zwiększa poziom cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego obowiązków nadzorczych.

Rozwój nowych technologii na rynku kapitałowym

- Eliminujemy bariery rozwoju nowych technologii na rynku kapitałowym, wprowadzamy regulacje umożliwiające obrót akcji i obligacji z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru (DLT). Proponujemy rozwiązania umożliwiające notowanie nowych instrumentów na GPW tzw. certyfikatów turbo, co poszerzy możliwości nowoczesnego sposobu inwestowania. Upraszczamy regulacje dla krajowych funduszy ETF, dzięki czemu oferta tych funduszy będzie lepiej dopasowana do potrzeb inwestorów detalicznych, przy zachowaniu bezpieczeństwa - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister finansów Artur Soboń.

Resort stwierdził także, że projekt ma także na celu realizację istotnych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego będącej jednocześnie realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Czytaj także:

MF stwierdziło, że projekt ogranicza możliwość oferowania obligacji korporacyjnych wśród klientów detalicznych poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego przez wprowadzenie minimalnej wartości nominalnej takich obligacji (min. 40 tys. euro lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej), a także wprowadzony zostanie obowiązek sprzedaży obligacji klientom detalicznym wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych.

Będzie można szybciej zablokować rachunek

Nowe przepisy utrudniają też wprowadzanie praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych do obrotu wśród osób fizycznych będących inwestorami profesjonalnymi, wprowadzony zostanie też zakaz zaciągania przez takie spółki pożyczek od osób fizycznych. Poza tym projekt ma utrudnić wykorzystanie autorytetu i pozycji Komisji Nadzoru Finansowego w celu pozyskania klientów.

Czytaj także:

Projekt jednocześnie daje możliwość szybkiego zastosowania żądania blokady rachunku w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z wykorzystaniem informacji poufnej, zwalnia też KNF z obowiązku zachowania tajemnicy informacji niezbędnych do podejmowania działań przeciwdziałających zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Poza tym wprowadzane zostają nowe regulacje dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego mające na celu usprawnienia procesu nadzorczego oraz zniwelowanie barier dla rozwoju rynku finansowego.

PAP/IAR/PR24.akg

REKLAMA