more_horiz
Gospodarka

Budżet 2022 r. Minister finansów w Sejmie: poziom długu obniżył się w stosunku do PKB

Ostatnia aktualizacja: 13.07.2023 09:23
Pomimo wzrostu zadłużenia w wartościach bezwzględnych państwowy dług publiczny i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na koniec 2022 r. obniżyły się w stosunku do PKB - podkreśliła w Sejmie minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Zapewniła, że nie ma mowy o ukrywaniu długu.
Minister: dzięki zerowemu VAT na żywność w portfelach Polaków pozostało w 2022 r. ponad 8,5 mld zł
Minister: dzięki zerowemu VAT na żywność w portfelach Polaków pozostało w 2022 r. ponad 8,5 mld złFoto: Twitter/MF

Szefowa resortu finansów brała w środę w Sejmie udział w rozpatrywaniu sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres 2022 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2022 r.

Jak podkreśliła Rzeczkowska, pomimo wzrostu zadłużenia w wartościach bezwzględnych państwowy dług publiczny i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na koniec 2022 roku obniżyły się w stosunku do PKB.

Spadek długu do PKB

Wskazała, że państwowy dług publiczny obniżył się z 43,7 proc. do 39,3 proc. PKB, natomiast dług sektora instytucji rządowych i samorządowych z 53,6 proc. do 49,1 proc. PKB. - Ta ostatnia wartość obejmuje zadłużenie wszystkich funduszy, w tym funduszy w BGK. Jest regularnie raportowana do KE, informacja jest publicznie dostępna. Nie ma mowy o ukrywaniu długu - powiedziała minister.

Wyliczyła kluczowe wydarzenia z 2022 r., które wpływały na dochody i wydatki budżetowe, m.in. wprowadzenie reformy podatkowej, na której - jak mówiła - skorzystało niemal 20 mln Polaków i obniżenie stawki VAT do zera na podstawowe produkty spożywcze. Jak poinformowała, dzięki zerowemu VAT na żywność w portfelach Polaków pozostało w 2022 r. ponad 8,5 mld zł.

- Dodatkowo w ramach tarczy antyinflacyjnej obniżyliśmy VAT na paliwa czy prąd, również były zwolnienia z akcyzy. Łącznie tarcza antyinflacyjna to jest 40 mld zł mniej pobranego VAT i akcyzy, które zostało w kieszeniach Polaków - powiedziała.

Dobra sytuacja w samorządach

Dodała, że w 2022 r. znacznie wzrosły inwestycje samorządowe. - Jednostki samorządu terytorialnego wykonały wydatki majątkowe na rekordowym poziomie 65 mld zł. W efekcie dobrych wyników finansowych w ostatnich latach, a szczególnie w 2021 r., samorządy w 2022 dysponowały ok. 50 mld zł środków nadwyżkowych z lat poprzednich, które były wykorzystywane w ub.r. w celach inwestycyjnych w samorządach. Ponadto program inwestycji strategicznych oferował i dalej oferuje samorządom bezzwrotne finansowanie inwestycji - powiedziała.

Dodała, że jesienią ub.r. samorządy otrzymały z budżetu państwa środki w wysokości niemal 13,7 mld zł.

Ocena wykonania budżetu

Wcześniej w środę prezes Najwyższej Izby Kontroli Mariann Banaś mówił w Sejmie, że rok 2022 r. był trzecim z rzędu w którym zastosowano różnorodne rozwiązania, które łamały podstawowe zasady budżetowe.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska odnosząc się do zarzutów NIK, stwierdziła, że izba nie zakwestionowała rzetelności i legalności sprawozdania rządu z wykonania budżetu za 2022 rok.

- Kryterium oceny wykonania ustawy budżetowej jest przede wszystkim zachowanie wymogów prawidłowego wykonywania zadań budżetowych. Najwyższa Izba Kontroli nie postawiła zarzutów odnośnie do legalności celowości i gospodarności wykonania ustawy budżetowej za 2022 rok - stwierdziła.

Rzeczkowska nie zgodziła się z uwagami NIK w zakresie marginalizacji budżetu centralnego.

- Pomimo tego, że finansowanie walki z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, finansowanie pomocy dla Ukrainy odbywało się w poprzednich latach przede wszystkim za pośrednictwem funduszu przeciwdziałania COVID-19, funduszu pomocy, czyli funduszy działających w BGK, to wydatki budżetu państwa w dalszym ciągu stanowiły i stanowią najważniejsze źródło finansowania zadań państwa, a ich wykonywanie podlega rygorom przepisów corocznie uchwalanej ustawy budżetowej i przepisów ustawy o finansach publicznych - stwierdziła.

- Nie można też mówić o setkach miliardów złotych poza budżetem, kiedy wydatki funduszu COVID-19 w 2022 r. to około 46 mld zł, a funduszu pomocy Ukrainie 14 mld zł, a wydatki budżetu państwa to aż 517 mld zł - wskazała.

Minister w swojej wypowiedzi podkreśliła, że polityka fiskalna jest prowadzona na podstawie ustaw, a środki są wydatkowane zgodnie z realizacją określonego w tych ustawach celu.

W maju br. rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r; dochody budżetu państwa wyniosły 504,8 mld zł, a wydatki 517,4 mld zł, deficyt 12,6 mld zł. Natomiast realny PKB w ub.r. zwiększył się o 5,1 proc.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (bez jednostek mikro, tj. firm zatrudniających do 9 osób) było o 2,2 proc. wyższe niż rok wcześniej, w tym w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,6 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2022 r. wyniosła 5,2 proc. tj. o 0,6 pp. mniej niż rok wcześniej. Nominalny wzrost funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniósł 14,0 proc.

Jak stwierdzono, głównym impulsem dla inflacji w 2022 r. była agresja Rosji na Ukrainę i szantaż energetyczny Rosji. Wzrost inflacji związany był także ze wzrostem cen surowców na rynkach światowych (zwłaszcza surowców energetycznych i rolnych), a także z odbudową aktywności gospodarczej po pandemii. "Od marca 2022 r. inflacja utrzymywała się na poziomie dwucyfrowym, a średnio w całym roku wyniosła 14,4 proc." - stwierdzono. Jak poinformowano, w ub.r. przyspieszyła dynamika inwestycji publicznych, której wzrost nominalny wyniósł 14,3 proc. rdr i w relacji do PKB osiągnęła poziom 4,0 proc. 

Czytaj także:

PAP/IAR/PR24.pl/mk