more_horiz
Gospodarka

Brak rąk do pracy, zbyt wysokie podatki, częste zmiany prawa. Rok 2018 w ocenie ludzi biznesu

Ostatnia aktualizacja: 08.01.2018 12:53
Business Centre Club przeprowadził pod koniec grudnia internetowy sondaż wśród swoich członków – menedżerów i właścicieli firm z całego kraju, m.in. na temat tego jak oceniają perspektywy dla biznesu w 2018 roku.
Zdaniem ankietowanych przez BCC, najbardziej zagrażające prowadzeniu biznesu w 2018 roku będą trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników.
Zdaniem ankietowanych przez BCC, najbardziej zagrażające prowadzeniu biznesu w 2018 roku będą trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników.Foto: PIXABAY

Prawie 40 proc. przedstawicieli firm uważa, że w nowym roku sytuacja finansowa ich przedsiębiorstwa poprawi się, 37,5 proc. przewiduje, że pozostanie zbliżona do tej w 2017 r., zaś zdaniem 22,9 proc. będzie ona gorsza niż w zeszłym roku.

Zamierzają lepiej płacić

Czterech na pięciu przedsiębiorców (79,6 proc.) zamierza w 2018 r. zwiększyć wynagrodzenia, a ok. 43 proc. planuje wzrost zatrudnienia. Również czterech na pięciu przedsiębiorców zakłada wzrost kosztów działalności w 2018 roku w porównaniu do poprzedniego, a trzech na czterech – wzrost obciążeń podatkowych.

Prawie połowa ankietowanych przedsiębiorców zamierza pozostawić nakłady inwestycyjne na zbliżonym do 2017 roku poziomie, znaczne zwiększenie inwestycji w środki trwałe planuje 26,5 proc. z nich, natomiast w przypadku 14,3 proc. firm będą one znacznie mniejsze niż w ubiegłym roku.

Trudny rok dla biznesu

Niemal dziewięciu na dziesięciu badanych przedsiębiorców uważa, że rząd nie poprawił w ostatnim roku warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Zdaniem ankietowanych, najbardziej zagrażające prowadzeniu biznesu w 2018 roku będą: trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników (79,2 proc.), wysokie obciążenia podatkowe i para-podatkowe (62,5 proc.) oraz zbyt częste zmiany przepisów (60,4 proc.).

Na pytanie czy w nadchodzącym roku sytuacja w Polsce będzie sprzyjać prowadzeniu biznesu 83,3 proc. badanych przedsiębiorców odpowiedziało, że nie.

BCC, ak, NRG

REKLAMA